Adobe Flash Player Remove!!

Adobe Flash Player Remove!!

เผยแพร่เมื่อ 16-12-2016 ผู้ชม 197

วันนี้หลายๆ เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งาน Flash Player ได้เนื่องจาก ผู้ให้บริการ Browser ได้ยกเลิก Plugin เสริมการใช้งาน Flash Player เนื่องจากพบปัญหาการใช้งานบางอย่างและพบช่องทางที่จะเป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

Adobe Flash Player Remove!!