คณาจารย์ของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ร่วมประชุมเปิดภาคเรียน ที่ 1/2562

คณาจารย์ของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ร่วมประชุมเปิดภาคเรียน ที่ 1/2562

เผยแพร่เมื่อ 03-07-2019 ผู้ชม 160

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562   ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณาจารย์ของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ร่วมประชุมเปิดภาคเรียน ที่ 1/2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ 01-07-2019 ผู้ชม 251

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกสัก สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์

เผยแพร่เมื่อ 26-06-2019 ผู้ชม 380

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เทิดไท้องค์ราชัน สู่สถาบันของพระราชา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เทิดไท้องค์ราชัน สู่สถาบันของพระราชา

เผยแพร่เมื่อ 24-06-2019 ผู้ชม 159

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบุคลากร ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 " ตอน เทิดไท้องค์ราชัน สู่สถาบันของพระราชา "

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เทิดไท้องค์ราชัน สู่สถาบันของพระราชา

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15

เผยแพร่เมื่อ 23-11-2018 ผู้ชม 178

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15 “เปิดประตูสู่อาชีพในฝัน” ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ นำโดยรองศาสตราจารย์ อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ประธานโปรแกรมวิชา คณาจารย์และนักศึกษา

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15

สัมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีและ การให้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0

สัมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีและ การให้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 10-10-2018 ผู้ชม 537

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมต้นสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 

สัมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีและ การให้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้ชม 155

นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ วัดวังยาง

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19-07-2018 ผู้ชม 96

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสต์และสารสนเทศศาสตร์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสต์และสารสนเทศศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 19-07-2018 ผู้ชม 108

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสต์และสารสนเทศศาสตร์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสต์และสารสนเทศศาสตร์

งานนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35

งานนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2018 ผู้ชม 69

งานนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35 สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561

งานนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35

อบรมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

อบรมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2018 ผู้ชม 72

โครงการอบรมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Mida resort Kanchanaburi

อบรมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2018 ผู้ชม 84

โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานคุณภาพการศึกษา กิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานคุณภาพการศึกษา

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2018 ผู้ชม 86

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2018 ผู้ชม 386

6 มิถุนายน 2561 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องดอกสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

บูรณาการเรียนรู้ กับ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

บูรณาการเรียนรู้ กับ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

เผยแพร่เมื่อ 11-03-2018 ผู้ชม 173

วันที่ 11-13 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บูรณาการเรียนรู้ กับ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานห้องสมุด (Software Package for Library Work)

บูรณาการเรียนรู้ กับ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5712207 สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5712207 สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ 03-03-2018 ผู้ชม 252

วันที่ 3 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ (ประธานโปรแกรม) คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ร่วมสัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5712207 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5712207 สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

เผยแพร่เมื่อ ผู้ชม 267

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2561

ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น ในวิชาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2560

ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น ในวิชาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 16-02-2018 ผู้ชม 231

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) และ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนะพันธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 

ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น ในวิชาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 04-02-2018 ผู้ชม 230

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในหัวข้อเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพื่อการ จัดการห้องสมุด” 27-28 มกราคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพื่อการ จัดการห้องสมุด” 27-28 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2018 ผู้ชม 272

ห้องสมุดถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญของสถาบันการศึกษาเพราะเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ หลากหลาย การที่จะให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการดาเนินงานให้ก้าวทันกับยุคปัจจุบัน ดังนั้นห้องสมุดยุคใหม่จึงนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล รวมถึงการนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพื่อการ จัดการห้องสมุด” 27-28 มกราคม 2561

ศิลป์ในสวนปีที่ 4 ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561

ศิลป์ในสวนปีที่ 4 ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2018 ผู้ชม 263

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ ชมรมศิลป์ในสวน และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ให้บริการวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ การอ่าน ให้กับเยาวชน และชุมชนใน อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ศิลป์ในสวนปีที่ 4 ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพื่อการ จัดการห้องสมุด”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพื่อการ จัดการห้องสมุด”

เผยแพร่เมื่อ 02-01-2018 ผู้ชม 411

ห้องสมุดถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญของสถาบันการศึกษาเพราะเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ หลากหลาย การที่จะให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการดาเนินงานให้ก้าวทันกับยุคปัจจุบัน ดังนั้นห้องสมุดยุคใหม่จึงนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล รวมถึงการนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพื่อการ จัดการห้องสมุด”

นิเทศนักศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

นิเทศนักศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ 26-12-2017 ผู้ชม 164

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

นิเทศนักศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26-12-2017 ผู้ชม 145

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ 26-12-2017 ผู้ชม 188

อาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม

บรรณารักษ์ฯ มรภ.กพ. เจ๋ง!! สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ได้อันดับ 1

บรรณารักษ์ฯ มรภ.กพ. เจ๋ง!! สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ได้อันดับ 1

เผยแพร่เมื่อ 03-12-2017 ผู้ชม 2,707

อันดับที่ 1 ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

บรรณารักษ์ฯ มรภ.กพ. เจ๋ง!! สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ได้อันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง

เผยแพร่เมื่อ 07-11-2017 ผู้ชม 184

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง

ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 : ทรัพยากรสารสนเทศยุคไทยแลนด์ 4.0

ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 : ทรัพยากรสารสนเทศยุคไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 05-10-2017 ผู้ชม 1,524

        ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่เป็นแก่นหรือเนื้อหาสำคัญที่ได้จำแนก ชี้แจง แสดงออกมาให้ปรากฏ โดยการกลั่นกรองเรียบเรียงและประมวลไว้โดยใช้ภาษา สัญลักษณ์ รูปภาพ รหัส และอื่นๆ รวมทั้งบันทึกลงบนวัสดุหลายชนิด เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา 

ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 : ทรัพยากรสารสนเทศยุคไทยแลนด์ 4.0

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : การบริหารห้องสมุด

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : การบริหารห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 1,111

ห้องสมุดยุคใหม่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการดำเนินงาน การบริหารงานให้ทันต่อกระแสการปรับเปลี่ยนของโลก เพราะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้โลกเปลี่ยนแปลงไป จากยุคอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคสังคมข่าวสาร หรือยุคสารสนเทศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเรียนรู้ ของมนุษย์เป็นอย่างมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสืบเนื่องมาจากพลัง และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้จัดการสารสนเทศจำนวนมหาศาล ลดข้อจำกัดทางด้านเวลา ระยะทาง ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ ดังนั้นห้องสมุดยุคใหม่ต้องปรับปรุงรูปแบบการให้บริการแบบใหม่เพราะแนวโน้มของการใช้ห้องสมุดในปัจจุบัน

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : การบริหารห้องสมุด

ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ความหมายของ Thailand 4.0

ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ความหมายของ Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 4,342

        Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดันไปพร้อม ๆ กัน สิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้โมเดลนี้ประสบความสำเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ อ่านให้ขาด ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง อย่ามัวแต่โทษกันเมื่อมีอะไรผิดพลาด เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ำอยู่กับที่ ซึ่งด้วยกับโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ การเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศกำลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’ คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีกต่อไป

ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ความหมายของ Thailand 4.0

ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0,ทรัพยากรสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0,ทรัพยากรสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 259

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้เก็บบันทึกสารสนเทศ  เราใช้วัสดุหลายรูปแบบในการบันทึก    ทั้งนี้เนื่องจากสารสนเทศมีทั้งตัวอักษร  ข้อความ  รูปภาพ และเสียง    ซึ่งอาจจัดกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศได้เป็น 3 ประเภทคือ   (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม,  2549) 1. วัสดุตีพิมพ์ (printed materials)  2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (non-printed material)   3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic database

ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0,ทรัพยากรสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

การบริหารห้องสมุดยุคThailand 4.0 : อาคารและสถานที่ห้องสมุดยุคThailand 4.0

การบริหารห้องสมุดยุคThailand 4.0 : อาคารและสถานที่ห้องสมุดยุคThailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 617

สำหรับโครงการสร้างอาคารใหม่ แนวทางสมัยใหม่ที่นิยมมาก ที่สุดคือการสร้างพื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่เปิดโล่งแก้ไขปัญหาความ ไม่แน่นอนบางประการที่กล่าวถึงในส่วนที่แล้ว รวมทั้งความ เป็นไปได้ในการแปลงโครงสร้างใหม่ได้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด การดำเนินงานพื้นที่เปิดโล่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือการ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นที่เหล่านี้ เพื่อเลี่ยงการจราจรที่ไม่จำเป็นผ่านตัวอาคาร ซึ่งอาจเกิดจากบันได ที่วางตำแหน่งไม่เหมาะสม หรือชั้นลอยที่ออกแบบวางแผนไว้ อย่างอ่อนด้อย หรือช่องรับแสงครอบพื้นที่เปิดโล่งเพียงเพื่อ ผลทางสถาปัตยกรรม พื้นที่เปิดโล่งซึ่งเสนอความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตช่วยให้การ เตรียมรับสถานการณ์อนาคตผิดพลาดได้ยาก

การบริหารห้องสมุดยุคThailand 4.0 : อาคารและสถานที่ห้องสมุดยุคThailand 4.0

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ลักษณะห้องสมุดและการศึกษายุค thailand 4.0

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ลักษณะห้องสมุดและการศึกษายุค thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 435

การศึกษาจึงต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศผ่านโครงการสำคัญต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาครูภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp, จัดทำแอพพลิเคชั่น Echo Hybrid, Echo English เป็นต้น

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ลักษณะห้องสมุดและการศึกษายุค thailand 4.0

ห้องสมุดยุค 4.0 : งานบริการห้องสมุด

ห้องสมุดยุค 4.0 : งานบริการห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 541

หัวใจหลักของสถาบันบริการสารนิเทศ คือ การบริการที่เป็นที่น่าประทับใจ ที่เกิดจากผู้มาใช้บริการ เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดความเต็มใจและยินดีให้บริการตากผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดด้วยเช่นกัน เนื่องจากการบริการนั้นเป็นภาพลักษณ์แรกที่ผู้มารับบริการพบเห็นเป็นสิ่งแรก ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดในแต่ละครั้ง การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการหรือการมีมิตรไมตรีต่อกันนั้น ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของความความประทับใจทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการนั่นเอง

ห้องสมุดยุค 4.0 : งานบริการห้องสมุด

การใช้เครื่องมือ social network ในงานบริการยุคไทยแลนด์ 4.0

การใช้เครื่องมือ social network ในงานบริการยุคไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 360

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (Library Co-operation) หมายถึง การที่ห้องสมุดตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปร่วมมือกัน เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจะมุ่งเน้นทางด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งงานด้านเทคนิค งานบริการ งานบริหาร ไปจนกระทั่งงานด้านทรัพยากรบุลคล เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้เครื่องมือ social network ในงานบริการยุคไทยแลนด์ 4.0

บรรณารักษ์ยุค Thailand 4.0 : ทักษะทางด้านภาษา

บรรณารักษ์ยุค Thailand 4.0 : ทักษะทางด้านภาษา

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 743

บรรณารักษ์ควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดจนแหล่งข้อมูลต่างๆ ของประเทศอาเซียนที่น่าสนใจเพื่อสามารถแนะนำแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ยุคเสมือนจริงเป็นอย่างอื่น ถึงแม้ปัจจุบันยังไม่มีหนังสือหรือตำราเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ บรรณารักษ์โดยตรง เช่นเดียวกับอาชีพที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาในประเทศไทยได้เขียนตำราไว้ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับครู ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง อย่างไรก็ตามบรรณารักษ์นับว่าโชคดี เพราะอยู่กับแหล่งข้อมูลทั้งหนังสือหรือว่าตำราที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

บรรณารักษ์ยุค Thailand 4.0 : ทักษะทางด้านภาษา

บรรณารักษ์ยุค Thialand4.0 : ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรณารักษ์ยุค Thialand4.0 : ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 293

บรรณารักษ์ผู้ที่ทำงานในห้องสมุดก็ต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อที่จะให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ใช้ให้ผู้ใช้ได้สิ่งที่ต้องการมากที่สดุซึ่ง ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งในโลกของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะต้องมีการพัฒนาไป พร้อมกันทั้งระบบงานของห้องสมุดและตัวบรรณารักษ์เอง เราจึงต้องทำตัวเป็นบรรณารักษ์ยุคใหม่ให้เข้า กับยุคสมัยและทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปความรคู้วามสามารถของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ กลายเป็นประเด็นสำคัญ ของวิชาชีพสารสนเทศในยุคปัจจุบัน

บรรณารักษ์ยุค Thialand4.0 : ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการสารสนเทศในยุค Thailand 4.0 , ประเภทของบริการสารสนเทศ

บริการสารสนเทศในยุค Thailand 4.0 , ประเภทของบริการสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 515

งานบริการสารสนเทศ ถือเป็นหัวใจของการดำเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศ เนื่องจากงานบริการจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ในการอ่าน การค้นคว้าและวิจัย บริการที่สถาบันบริการสารสนเทศแต่ละแห่งจัดขึ้นอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะและความพร้อมของสถาบัน ซึ่งมีทั้งบริการพื้นฐาน บริการพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

บริการสารสนเทศในยุค Thailand 4.0 , ประเภทของบริการสารสนเทศ

ความรู้เกี่ยวกับบริการห้องสมุดไทยแลนด์ 4.0

ความรู้เกี่ยวกับบริการห้องสมุดไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 359

ความรู้เกี่ยวกับบริการห้องสมุดไทยแลนด์ 4.0

ไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง โมเดลการพัฒนา ประเทศไทย 4.0: มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างโอกาสสู่ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) จากการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และปรับเปลี่ยนวิธีการจาก “ทำมากได้น้อย” เป็น “ทำน้อย ได้มาก” (Productivity) โดยมี “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ครอบคลุม 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ 1) กลุ่มเกษตรแปรรูป อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ  2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  3) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและดิจิทัล 4) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง  5) กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน

ความรู้เกี่ยวกับบริการห้องสมุดไทยแลนด์ 4.0

บรรณารักษ์ยุค Thailand4.0 : ทักษะทางวิชาชีพของบรรณารักษ์

บรรณารักษ์ยุค Thailand4.0 : ทักษะทางวิชาชีพของบรรณารักษ์

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 257

นอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางวิชาชีพแล้ว ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานยังเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การบริการและเผยแพร่สารสนเทศประสบผลสำเร็จด้วยดี การจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นั้น เป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยศิลปะและกลยุทธ์ที่แยบยล การฝึกฝนล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้บรรณารักษ์เกิดความมั่นใจในการบริการมากขึ้นบรรณารักษ์ห้องสมุด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

บรรณารักษ์ยุค Thailand4.0 : ทักษะทางวิชาชีพของบรรณารักษ์

บรรณารักษ์ Thailand4.0 : ความสำคัญของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

บรรณารักษ์ Thailand4.0 : ความสำคัญของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 2,051

บรรณารักษ์มีหน้าที่ให้บริการทั่วไปในห้องสมุด เช่น ให้บริการยืม คืน , จัดเก็บหนังสือ, ช่วยการค้นคว้าและอ้างอิง, ช่วยในการสืบค้นข้อมูล, บรรณารักษ์ยังมีหน้าที่หลัก ๆ ที่สำคัญ ก็คือ การจัดหมวดหมู่หนังสือ ( Catalog)   หรือให้หัวเรื่องหนังสือ รวมถึงการซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด บรรณารักษ์จึงไม่ใช่แค่การจัดชั้นหนังสือขึ้นชั้นเท่านั้น แต่เป็นการจัดการให้หนังสือแต่ละเล่มอยู่อย่างเป็นระบบในห้องสมุด โดยการวิเคราะห์และกำหนดสัญลักษณ์ คือเลขหมู่ให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันอยู่ด้วยกัน  บรรณารักษ์ทำงานในห้องสมุด ทั้งห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่และเล็ก จะต้องมีบรรณารักษ์อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป   บางคนไม่รู้ว่างานห้องสมุดมีอะไรทำบ้าง ก็คิดเอาว่า 1 ห้องสมุด 1 บรรณารักษ์ แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ บรรณารักษ์ไม่สามารถทำคนเดียวได้ เพราะงานที่ห้องสมุดมีหลากหลาย ยิ่งห้องสมุดใหญ่เท่าไหร่ หน้าที่บทบาทของบรรณารักษ์ยิ่งมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีบรรณารักษ์ตามจุดบริการต่าง ๆ เช่น ด้านจัดหาทรัพยากร ด้านวารสาร ด้านยืม-คืน ด้านสืบค้นข้อมูล 

บรรณารักษ์ Thailand4.0 : ความสำคัญของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

วันที่ 6 กันยายน 2560 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ถวายเพลพระ

วันที่ 6 กันยายน 2560 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ถวายเพลพระ

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2017 ผู้ชม 365

วันที่ 6 กันยายน 2560 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณาจารย์  พร้อมด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4  ร่วมทำบุญถวายเพลพระ  ณ  ห้องพิกุล  ตึกใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 6 กันยายน 2560 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ถวายเพลพระ

Big Cleaning Day 2017

Big Cleaning Day 2017

เผยแพร่เมื่อ 27-07-2017 ผู้ชม 261

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

Big Cleaning Day 2017

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'อธิการบดี' มรภ.กําแพงเพชร

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'อธิการบดี' มรภ.กําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-06-2017 ผู้ชม 221

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "สุวิทย์ วงษ์บุญมาก" เป็นอธิการบดีมรภ.กําแพงเพชร อีกวาระหนึ่ง ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'อธิการบดี' มรภ.กําแพงเพชร

10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปี 2017 โดย NACE

10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปี 2017 โดย NACE

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2017 ผู้ชม 268

The National Association of Colleges and Employers (NACE) ได้ทำการสำรวจข้อมูลถึงความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศ กว่า 86 บริษัท และได้สอบถามเกี่ยวกับ วิชาเอกหรือสาขาปริญญาที่พวกเขาต้องการจะจ้างงานในปี 2017 (Top Degrees For Getting Hired In 2017) จากบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลก สำหรับสาขาวิชาเอกที่นายจ้างต้องการมากที่สุด NACE ได้สรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 10 อันดับด้วยกันในสาขาปริญญาตรี

10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปี 2017 โดย NACE

นำเสนอวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นำเสนอวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 30-05-2017 ผู้ชม 353

29 พฤษภาคม 2560 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

นำเสนอวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เผยแพร่เมื่อ 30-05-2017 ผู้ชม 237

ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” ได้รับคะแนนสูงสุด 87.96 เป็นลำดับที่ 4 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน 77 สถาบันทั่วประเทศ

ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มูลนิธิเอสซีจีประกาศรวมพลคนร้อนวิชา

มูลนิธิเอสซีจีประกาศรวมพลคนร้อนวิชา

เผยแพร่เมื่อ 12-05-2017 ผู้ชม 167

มูลนิธิเอสซีจีประกาศรวมพลคนร้อนวิชา
Show Pow โชว์พลังทำความดีกับโครงการเยาวชน คนทำดี ปีที่ 5
ชิงเงินสนับสนุนสูงสุด 100,000 บาท

มูลนิธิเอสซีจีประกาศรวมพลคนร้อนวิชา

ประเทศ 4.0 (Thailand 4.0)

ประเทศ 4.0 (Thailand 4.0)

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2017 ผู้ชม 759

Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน กลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลก ที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” 

ประเทศ 4.0 (Thailand 4.0)

สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ 20-04-2017 ผู้ชม 140

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 บรรณารักษศาสตร์ฯ สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
นิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก

นิเทศนักศึกษา งานวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นิเทศนักศึกษา งานวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

นิเทศนักศึกษา TCDC เชียงใหม่

นิเทศนักศึกษา TCDC เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 31-03-2017 ผู้ชม 147

นิเทศนักศึกษา TCDC เชียงใหม่

รายวิชาการจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
รายวิชาการจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

ศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทัศนศึกษา ณ สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
ทัศนศึกษา ณ สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

นิเทศนักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นิเทศนักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นิเทศนักศึกษา ห้องสมุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
นิเทศนักศึกษา ห้องสมุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

นิเทศนักศึกษา ห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
นิเทศนักศึกษา ห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นิเทศนักศึกษา ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร
นิเทศนักศึกษา ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร

นิเทศนักศึกษา หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
นิเทศนักศึกษา หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

นิเทศนักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นิเทศนักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพัฒนาหลักสูตรและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในยุคการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การพัฒนาหลักสูตรและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในยุคการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน

การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ 06-03-2017 ผู้ชม 345

การประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน” The Development of Libraries Toward Internationalization and Sustainability 6-7 มีนาคม 2560

การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน

การประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23-02-2017 ผู้ชม 213

การประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน
The Development of Libraries Toward Internationalization and Sustainability
6-7 มีนาคม 2560

การประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

22 ก.พ. 2560 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 34 พ่อสอนอ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กพ.

22 ก.พ. 2560 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 34 พ่อสอนอ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กพ.

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2017 ผู้ชม 344

นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 34 พ่อสอนอ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กพ.

22 ก.พ. 2560 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 34 พ่อสอนอ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กพ.

นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 34 พ่อสอนอ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 34 พ่อสอนอ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2017 ผู้ชม 562

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 34 "พ่อสอนอ่าน" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธุ์ 2560

นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 34 พ่อสอนอ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมิเดีย

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมิเดีย

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2017 ผู้ชม 245

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 3

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมิเดีย

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การซ่อมและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การซ่อมและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2017 ผู้ชม 245

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 3

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การซ่อมและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2017 ผู้ชม 286

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 3 จำนวน 3 หลักสูตร

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอุปสมบทหมู่ จำนวน 30 รูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอุปสมบทหมู่ จำนวน 30 รูป

เผยแพร่เมื่อ 15-02-2017 ผู้ชม 249

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอุปสมบทหมู่ จำนวน 30 รูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอุปสมบทหมู่ จำนวน 30 รูป

โครงการฝึกอบรมนักศึกษา (QA.KM) ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการฝึกอบรมนักศึกษา (QA.KM) ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 05-02-2017 ผู้ชม 239

อบรมนักศึกษา (QA.KM) ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
- ทักษะภาษาอังกฤษ
- ทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โครงการฝึกอบรมนักศึกษา (QA.KM) ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2017 ผู้ชม 727

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ถึง พฤษภาคม 2560

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560

16 ม.ค. 2560 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

16 ม.ค. 2560 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2017 ผู้ชม 310

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 ม.ค. 2560 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาและผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในงานห้องสมุด”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาและผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในงานห้องสมุด”

เผยแพร่เมื่อ 14-01-2017 ผู้ชม 655

ปัจจุบันการเรียนการสอนนั้น ไม่ได้มีแต่อยู่หน้าชั้นเรียนเท่านั้น สื่อและเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในช่วงวัยต่างๆ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ที่สำคัญคือ ครูผู้สอน

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาและผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในงานห้องสมุด”

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มรภ.กพ.

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มรภ.กพ.

เผยแพร่เมื่อ 13-01-2017 ผู้ชม 248

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มรภ.กพ.

สานสัมพันธุ์ น้องพี่ ราตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มรภ.กพ.

สานสัมพันธุ์ น้องพี่ ราตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มรภ.กพ.

เผยแพร่เมื่อ 26-12-2016 ผู้ชม 475

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาตร์และสารสนเทศศาตร์ จัดกิจกรรม สานสัมพันธุ์ น้องพี่ ราตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มรภ.กพ.

สานสัมพันธุ์ น้องพี่ ราตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มรภ.กพ.

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ 22-12-2016 ผู้ชม 459

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3

บรรณารักษ์ฯ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดหนัก.!! ช่วย กศน. จัดหนังสือห้องสมุดเฉลิมราชฯ

บรรณารักษ์ฯ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดหนัก.!! ช่วย กศน. จัดหนังสือห้องสมุดเฉลิมราชฯ

เผยแพร่เมื่อ 22-12-2016 ผู้ชม 555

คณะครูอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รวม 35 คน ช่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ด้านงานเทคนิคหนังสือเพื่อรองรับการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวกำแพงเพชร สำหรับให้บริการใน ห้องสมุดประชาชน  เฉลิมราชกุมารีอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รองรับการให้บริการ

บรรณารักษ์ฯ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดหนัก.!! ช่วย กศน. จัดหนังสือห้องสมุดเฉลิมราชฯ

ศิลป์ในสวน ปีที่ 3 ครั้งที่ 8

ศิลป์ในสวน ปีที่ 3 ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2016 ผู้ชม 309

ศิลป์ในสวน ปีที่ 3 ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559

ศิลป์ในสวน ปีที่ 3 ครั้งที่ 8

ข่าวการจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน : บรรณารักษ์ฯ คณะมนุษย์ฯ มรภ.กพ.

ข่าวการจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน : บรรณารักษ์ฯ คณะมนุษย์ฯ มรภ.กพ.

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2016 ผู้ชม 363

ข่าวการจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ (ค่ายภาษาไทย) ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน

ข่าวการจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน : บรรณารักษ์ฯ คณะมนุษย์ฯ มรภ.กพ.

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.เมืองกำแพงเพชร : บรรณารักษ์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.กพ.

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.เมืองกำแพงเพชร : บรรณารักษ์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.กพ.

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2016 ผู้ชม 849

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บริการวิชาการ ณ  ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.เมืองกำแพงเพชร

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.เมืองกำแพงเพชร : บรรณารักษ์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.กพ.

“ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 16” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

“ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 16” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17-12-2016 ผู้ชม 343

“ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 16” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้รู้จักน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

“ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 16” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Adobe Flash Player Remove!!

Adobe Flash Player Remove!!

เผยแพร่เมื่อ 16-12-2016 ผู้ชม 197

วันนี้หลายๆ เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งาน Flash Player ได้เนื่องจาก ผู้ให้บริการ Browser ได้ยกเลิก Plugin เสริมการใช้งาน Flash Player เนื่องจากพบปัญหาการใช้งานบางอย่างและพบช่องทางที่จะเป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

Adobe Flash Player Remove!!

14 ธ.ค. 59 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชุมออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด

14 ธ.ค. 59 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชุมออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ 14-12-2016 ผู้ชม 173

รศ.อรุลักษณ์ รัตนพันธุ์ (ประธานโปรแกรม) อาจารย์ และนักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชุมออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด

14 ธ.ค. 59 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชุมออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด

การเตรียมตัวของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

การเตรียมตัวของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2016 ผู้ชม 742

บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา บรรณารักษ์และนักสารสนเทศจะสามารถแสดงออกทางบุคลิกภาพภายนอกได้ดีหรือไม่นั้น ต้องอาศัยบุคลิกภาพภายในเป็นพื้นฐาน บรรณารักษ์และนักสารสนเทศที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะสามารถแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน นอกจากนี้ มารยาทและการสมาคม การปฏิบัติตนอย่าเหมาะสม ย่อมสร้างความสำเร็จให้กับตนเอง และสังคม ทั้งในด้านหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว เพราะการรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่น

การเตรียมตัวของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการบริหาร

บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการบริหาร

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2016 ผู้ชม 2,441

หัวใจสำคัญในการจัดการงานห้องสมุดให้มีคุณภาพใน ด้านการบริหารจัดการ ห้องสมุดจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่ มีความรู้ความสามารถในการที่จะบริหารของสมุดให้ก้าวไปสู่ห้องสมุดที่ทันสมัย ผู้นำหรือบรรณรักษ์ยุคใหม่ ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดที่แปลกใหม่ในการที่จะบริหารห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และมีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้นอกจากนั้นผู้น าหรือ บรรณารักษ์ยุคใหม่ต้องมีด้านความรู้เกี่ยวกับการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บรรณารักษ์ยุคใหม่ต้องรู้จัก วิธีการที่จะท าให้ห้องสมุดของตนเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้ ต้องเป็นผู้มีความสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่ห้องสมุด

บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการบริหาร

บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานวิชาการ

บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2016 ผู้ชม 527

บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงไป ในยุคศตวรรษที่ 21 บรรณารักษ์และนักสารสนเทศมิใช่ทำหน้าที่รวบรวม จัดระบบและให้บริการสารสนเทศเท่านั้น บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในยุคศตวรรษที่ 21 ยังต้องได้รับการพัฒนาและสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ทั้งเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และพัฒนาตนเอง

บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานวิชาการ

ทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และทักษะที่เกี่ยวข้อง

ทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และทักษะที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2016 ผู้ชม 4,677

         วิชาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะอย่างสูง ในวิชาเฉพาะแต่ละสาขา ความรู้และทักษะดังกล่าวนี้ บางส่วนจะต้องได้รับจากการศึกษาที่จัดอย่างมีแบบแผน มีการรับรองมาตรฐานโดยสถาบันวิชาชีพนั้น แล้วนำความรู้ตลอดจนทักษะที่ได้ไปให้ประโยชน์แก่ผู้รับบริการและสังคม มิใช่ความรู้และทักษะจากการประกอบอาชีพต่างจากการประกอบอาชีพ

ทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และทักษะที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโปรแกรมวิชา

ประวัติโปรแกรมวิชา

เผยแพร่เมื่อ 11-12-2016 ผู้ชม 728

ประวัติโปรแกรมวิชา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เผยแพร่เมื่อ 11-12-2016 ผู้ชม 962

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

6 ธ.ค. 59 โครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ ส่งมอบห้องสมุด 3D

6 ธ.ค. 59 โครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ ส่งมอบห้องสมุด 3D

เผยแพร่เมื่อ 06-12-2016 ผู้ชม 371

สืบเนื่องจาก โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ บูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อนำองค์ความรู้ของนักศึกษา เข้าไปช่วยในการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ให้เป็นห้องสมุด 3D

6 ธ.ค. 59 โครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ ส่งมอบห้องสมุด 3D

3-4 ธ.ค. 59 โครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ : คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3-4 ธ.ค. 59 โครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ : คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03-12-2016 ผู้ชม 347

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ บูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อนำองค์ความรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าไปช่วยในการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)

3-4 ธ.ค. 59 โครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ : คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ถวายพระพร ในหลวง รัชกาลที่ 10

ถวายพระพร ในหลวง รัชกาลที่ 10

เผยแพร่เมื่อ 02-12-2016 ผู้ชม 242

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ถวายพระพร ในหลวง รัชกาลที่ 10

พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 02-12-2016 ผู้ชม 248

พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL & MaraiDB

วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL & MaraiDB

เผยแพร่เมื่อ 30-11-2016 ผู้ชม 190

วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL & MaraiDB

30 พ.ย. 59 สัมมนาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในศตวรรษที่ 21

30 พ.ย. 59 สัมมนาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ 30-11-2016 ผู้ชม 460

สัมมนาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในศตวรรษที่ 21

30 พ.ย. 59 สัมมนาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในศตวรรษที่ 21

จดหมายข่าว บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

จดหมายข่าว บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

เผยแพร่เมื่อ 26-11-2016 ผู้ชม 163

จดหมายข่าว บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

จดหมายข่าว บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

เผยแพร่เมื่อ 26-11-2016 ผู้ชม 170

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

จดหมายข่าว บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จดหมายข่าว บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

รายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 26-11-2016 ผู้ชม 367

วันที่ 25 พ.ย. 59 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5612206 รายงานสรุปผลการฝึกประสบการปฏิบัติงานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

รายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

เผยแพร่เมื่อ 26-11-2016 ผู้ชม 492

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ทองเอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ทองเอม

เผยแพร่เมื่อ 26-11-2016 ผู้ชม 720

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม

อาจารย์นารถนรี เฟื่องอิ่ม

อาจารย์นารถนรี เฟื่องอิ่ม

เผยแพร่เมื่อ 26-11-2016 ผู้ชม 685

อาจารย์นารถนรี  เฟื่องอิ่ม

อาจารย์อนุชา พวงผกา

อาจารย์อนุชา พวงผกา

เผยแพร่เมื่อ 26-11-2016 ผู้ชม 592

อาจารย์อนุชา  พวงผกา

อาจารย์ ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ

อาจารย์ ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ

เผยแพร่เมื่อ 26-11-2016 ผู้ชม 829

อาจารย์ ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ

งานวิจัย

งานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 24-11-2016 ผู้ชม 1,034

งานวิจัย

หลักสูตร

หลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 24-11-2016 ผู้ชม 1,896

หลักสูตร