คลังวิดีโอ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

01-12-2016 : ผู้เข้าชม 401 : ถวายพระพร ในหลวง รัชกาลที่ 10

01-10-2016 : ผู้เข้าชม 366 : เต้นรำวงของชาวคณะมนุษยศาสตร์ฯ รอบนี้ HUSO เหมา (HUSO Thai Retro Dance)