กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้ชม 126

นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ วัดวังยาง