บรรณารักษ์ฯ มรภ.กพ. เจ๋ง!! สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ได้อันดับ 1

เผยแพร่เมื่อ 03-12-2017 ผู้ชม 2,597

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เจ๋ง!!!  สอบได้อันดับที่ 1 ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภารดี เหมะ ที่สอบได้อันดับที่ 1 ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ภาคเหนือ เขต 2

เอกสารประกอบ