อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 04-02-2018 ผู้ชม 120

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในหัวข้อเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0 วิทยากรโดยคุณธนิตย์ สุขโข