ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
24-02-2561 20:38:19
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
06-12-2560
ปิด
1/2560
996
2
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2560
ปิด
1/2560
0
3
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
16-08-2560
ปิด
1/2560
93
4
  กีฬาระหว่างคณะ
02-12-2560
ปิด
1/2560
866
5
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
02-12-2560
ปิด
1/2560
866
6
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
1,121
7
  วันเอดส์โลก
06-12-2560
ปิด
1/2560
1,027
8
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
9
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2560
0
10
  กีฬาระหว่างคณะ
02-12-2560
ปิด
1/2560
785
11
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
02-12-2560
ปิด
1/2560
785
12
  สตาฟเชียร์กีฬา
02-12-2560
ปิด
1/2560
785
13
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
783
14
  วันเอดส์โลก
06-12-2560
ปิด
1/2560
928
15
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
16
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2560
0
17
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2560
0
18
  กีฬาระหว่างคณะ
02-12-2560
ปิด
1/2560
765
19
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
828
20
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
21
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
16-08-2560
ปิด
1/2560
1,715
22
  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
06-09-2560
ปิด
1/2560
924
23
  ราชภัฏร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
03-12-2560
ปิด
1/2560
765
24
  การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
25
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
29-09-2560
ปิด
1/2560
1,100
26
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
05-07-2560
ปิด
1/2560
936
27
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
05-07-2560
ปิด
1/2560
754
28
  พิธีไหว้ครู
06-07-2560
ปิด
1/2560
1,269
29
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
12-06-2560
ปิด
1/2560
1,066
30
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
16-06-2560
ปิด
1/2560
1,200
31
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
07-07-2560
ปิด
1/2560
864
32
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2560
ปิด
1/2560
0
33
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
26-07-2560
ปิด
1/2560
1,195
34
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2559
ปิด
1/2559
1,715
35
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,715
36
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18-06-2559
ปิด
1/2559
1,405
37
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
25-06-2559
ปิด
1/2559
1,434
38
  พิธีไหว้ครู
14-07-2559
ปิด
1/2559
1,429
39
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
24-07-2559
ปิด
1/2559
1,361
40
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-08-2559
ปิด
1/2559
1,053
41
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
29-09-2559
ปิด
1/2559
1,331
42
  ราชภัฏลอยกระทง
23-10-2559
ปิด
1/2559
1,178
43
  ราชภัฏลอยกระทง
23-10-2559
ปิด
1/2559
864
44
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,214
45
  กีฬาระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
1/2559
995
46
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
19-12-2559
ปิด
1/2559
743
47
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,214
48
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
995
49
  สตาฟเชียร์กีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
995
50
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
22-02-2560
ปิด
2/2559
1,272
51
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
22-02-2560
ปิด
2/2559
904
52
  วันเอดส์โลก
01-03-2560
ปิด
2/2559
1,057
53
  วันเอดส์โลก
01-03-2560
ปิด
2/2559
790
54
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2559
ปิด
2/2559
2,115
55
  กิจกรรมชมรม*
2559
ปิด
1/2559
1,715
56
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2559
ปิด
1/2559
1,592
57
  กิจกรรมชมรม*
2559
ปิด
1/2559
1,592
58
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
01-08-2558
ปิด
1/2558
2,067
59
  พิธีไหว้ครู
03-09-2558
ปิด
1/2558
1,716
60
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
29-11-2558
ปิด
1/2558
1,716
61
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
04-08-2558
ปิด
1/2558
1,716
62
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2558
ปิด
1/2558
1,716
63
  กีฬาระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
1,716
64
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
20-02-2559
ปิด
2/2558
1,716
65
  ราชภัฏลอยกระทง
26-11-2558
ปิด
1/2558
1,716
66
  วันเอดส์โลก
13-01-2559
ปิด
2/2558
1,716
67
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
27-04-2559
ปิด
2/2558
1,716
68
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
23-03-2559
ปิด
2/2558
1,717
69
  กิจกรรมชมรม*
2558
ปิด
1/2558
1,716
70
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2558
ปิด
1/2558
1,716
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ประเพณีลอยกระทง
13-11-2559
ปิด
2/2559
443
2
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
214
3
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
496
4
  ประเพณีลอยกระทง
13-11-2559
ปิด
1/2559
1
5
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
297
6
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
452
7
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
0
8
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
0
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
11-08-2560
ปิด
1/2560
0
2
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
ปิด
1/2560
294
3
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
ปิด
1/2560
214
4
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
ปิด
1/2560
227
5
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
01-02-2560
ปิด
1/2560
356
6
  กิจกรรมพิเศษ*
27-12-2560
ปิด
1/2560
0
7
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
27-12-2560
ปิด
2/2560
28
8
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
27-12-2560
ปิด
2/2560
109
9
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
28-06-2560
ปิด
1/2560
291
10
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
28-06-2560
ปิด
1/2560
262
11
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
31-01-2561
ปิด
2/2560
0
12
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
31-01-2561
ปิด
2/2560
407
13
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
31-01-2561
ปิด
2/2560
150
14
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
31-01-2561
ปิด
2/2560
420
15
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
31-01-2561
ปิด
2/2560
0
16
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
296
17
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
307
18
  กิจกรรมพิเศษ*
09-11-2559
ปิด
2/2559
291
19
  กิจกรรมพิเศษ*
09-11-2559
เปิด
2/2559
257
20
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
09-11-2559
ปิด
2/2559
375
21
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-11-2559
ปิด
2/2559
370
22
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-11-2559
ปิด
2/2559
356
23
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
131
24
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
191
25
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
311
26
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
264
27
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
334
28
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
323
29
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
30
  ประชุมเปิดภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
31
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
1/2558
516
32
  สานสัมพันธ์น้องใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
33
  กีฬาสีระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
516
34
  ประชุมเชียร์
-
ปิด
1/2558
516
35
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
-
ปิด
1/2558
516
36
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
-
ปิด
1/2558
516
37
  กิจกรรมพิเศษ*
-
ปิด
1/2558
516
38
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
39
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
1/2558
516
40
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
516
41
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
-
ปิด
1/2558
516
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2559
13
2
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2559
8
3
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2559
6
4
  กิจกรรมพิเศษ*
00-00-2559
ปิด
2559
215
5
  กิจกรรมพิเศษ*
2559
ปิด
2559
195
6
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
00-00-2559
ปิด
2559
110
7
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2558
13
8
  แนะแนวการศึกษา
2558
ปิด
2558
6
9
  นิทรรศการโปรแกรม
25-01-2561
ปิด
2/2561
21
10
  ไหว้ครูโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
18
11
  ซ้อมเชียร์กีฬาคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2560
ปิด
2/2560
17
12
  กิจกรรมพิเศษ
2560
ปิด
2/2560
16
13
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2560
ปิด
1/2560
35
14
  ปฏิบัติการขาย MK
2560
ปิด
2/2560
0
15
  ฟังบรรยายพิเศษ
2560
ปิด
2/2560
0
16
  กิจกรรมพิเศษ
2560
ปิด
2/2560
0
17
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
197
18
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
214
19
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
170
20
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
26-06-2560
ปิด
1/2560
23
21
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
23
22
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
189
23
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
171
24
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
109
25
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15-06-2560
ปิด
1/2560
214
26
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2560
ปิด
1/2560
12
27
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
26-06-2560
ปิด
1/2560
12
28
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
12
29
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
26-06-2560
ปิด
1/2560
13
30
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
13
31
  ประเพณีลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
212
32
  กีฬาสีระหว่างคณะ
3-12-2560
ปิด
2/2560
196
33
  กีฬาสีระหว่างคณะ
3-12-2560
ปิด
2/2560
234
34
  กีฬาสีระหว่างคณะ
3-12-2560
ปิด
2/2560
204
35
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
27-12-2560
ปิด
2/2560
177
36
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
27-12-2560
ปิด
2/2560
219
37
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
27-12-2560
ปิด
2/2560
194
38
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
27-12-2560
ปิด
2/2560
182
39
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
27-12-2560
ปิด
2/2560
224
40
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
27-12-2560
ปิด
2/2560
199
41
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชา
03-07-2560
ปิด
1/2560
0
42
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
03-07-2560
ปิด
1/2560
1
43
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
06-07-2560
ปิด
1/2560
21
44
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
29-11-2560
ปิด
2/2560
15
45
  กิจกรรมพิเศษ
15-11-2560
ปิด
2/2560
0
46
  กิจกรรมพิเศษ
15-11-2560
ปิด
2/2560
16
47
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
222
48
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
05-07-2560
ปิด
1/2560
426
49
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
233
50
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2560
ปิด
2/2560
117
51
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
06-07-2560
ปิด
1/2560
0
52
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
8
53
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
197
54
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
0
55
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
124
56
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
0
57
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
108
58
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
4
59
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
0
60
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
1
61
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
1
62
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
1
63
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
152
64
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
154
65
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
151
66
  กิจกรรมพิเศษ 2
27-01-2561
ปิด
2/2560
35
67
  กิจกรรมพิเศษ 1
27-01-2561
ปิด
2/2560
5
68
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2560
ปิด
2/2560
24
69
  สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27-01-2561
ปิด
2/2560
22
70
  ศึกษาดูงาน
2560
ปิด
2/2560
1
71
  การแข่งขันทักษะทางการตลาด
2560
ปิด
2/2560
1
72
  Home room
2560
ปิด
1/2560
1
73
  ฟังบรรยายพิเศษ
2560
ปิด
1/2560
1
74
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
78
75
  บริการวิชาการ
2560
ปิด
1/2560
1
76
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
33
77
  Home room
2560
ปิด
1/2560
19
78
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
39
79
  Home room
2560
ปิด
1/2560
0
80
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2560
ปิด
1/2560
16
81
  อบรมการสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์
14-01-2560
ปิด
2/2559
23
82
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
-
ปิด
1/2559
11
83
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
-
ปิด
1/2559
11
84
  บริการวิชาการโปรแกรม
-
ปิด
1/2559
11
85
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2/2559
11
86
  Goodbye การเงินและการธนาคาร
2559
ปิด
2/2559
42
87
  ศาสนา ศิลปะ จริยธรรมนักการเงิน
2559
ปิด
1/2559
42
88
  อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2559
ปิด
1/2559
42
89
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
2559
ปิด
1/2559
42
90
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
2559
ปิด
1/2559
42
91
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
2559
ปิด
1/2559
21
92
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
25
93
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2559
ปิด
1/2559
25
94
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2559
ปิด
1/2559
1
95
  ปฏิบัติการขาย MK
2559
ปิด
2/2559
1
96
  Home room
2559
ปิด
1/2559
1
97
  ฟังบรรยายพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
1
98
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
1
99
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
40
100
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
2559
ปิด
1/2559
38
101
  ปฐมนิเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
40
102
  กิจกรรมพิเศษ 1
2559
ปิด
1/2559
40
103
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2559
ปิด
1/2559
35
104
  ไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
35
105
  Home room
2559
ปิด
1/2559
35
106
  ซ้อมเชียร์กีฬาคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2559
ปิด
1/2559
35
107
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
35
108
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
17
109
  นิทรรศการโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
17
110
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2559
ปิด
2/2559
17
111
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2559
ปิด
1/2559
18
112
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
18
113
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
18
114
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2559
ปิด
2/2559
18
115
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
18
116
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2559
ปิด
1/2559
21
117
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
21
118
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
22-06-2559
ปิด
1/2559
285
119
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2559
ปิด
2/2559
21
120
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
10-08-2559
ปิด
1/2559
274
121
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2559
ปิด
2/2559
21
122
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
299
123
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
21
124
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
224
125
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
224
126
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
222
127
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
222
128
  การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
2559
ปิด
1/2559
6
129
  บริการวิชาการโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
6
130
  บำเพ็ญประโยชน์ 2
2559
ปิด
1/2559
6
131
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 2
2559
ปิด
1/2559
6
132
  แนะแนวการศึกษา
2559
ปิด
1/2559
6
133
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
2
134
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
2
135
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
2559
ปิด
1/2559
2
136
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 1
2559
ปิด
1/2559
2
137
  แนะแนวการศึกษา
2559
ปิด
1/2559
2
138
  พบอาจารย์ที่ปรึกษา
2559
ปิด
1/2559
87
139
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
87
140
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2559
ปิด
1/2559
87
141
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
84
142
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
85
143
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
263
144
  กีฬาสีระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
2/2559
266
145
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2559
ปิด
1/2559
86
146
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
86
147
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2559
ปิด
1/2559
84
148
   Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
231
149
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
85
150
   Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
232
151
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
87
152
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
02-07-2559
ปิด
1/2559
19
153
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
02-07-2559
ปิด
1/2559
13
154
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
01/02/2560
ปิด
2/2559
257
155
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
01/02/2560
ปิด
2/2559
257
156
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08/02/2560
ปิด
2/2559
262
157
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08/02/2560
ปิด
2/2559
268
158
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
24-08-2560
ปิด
1/2559
191
159
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
24-08-2560
ปิด
1/2559
72
160
  เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 1
08-03-2560
ปิด
2/2559
0
161
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
7
162
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
7
163
  กีฬาสีระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
2/2559
7
164
  Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
7
165
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
00-00-00
ปิด
2/2559
11
166
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
20-01-2560
ปิด
2/2559
17
167
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
-
ปิด
1/2558
13
168
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
14-08-2558
ปิด
1/2558
272
169
  พิธีไหว้ครูคณะ
03-09-2558
ปิด
1/2558
278
170
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
12-09-2558
ปิด
1/2558
285
171
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
-
ปิด
1/2558
13
172
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
12-09-2558
ปิด
1/2558
285
173
  บริการวิชาการโปรแกรม
-
ปิด
1/2558
13
174
  กีฬาสีระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
263
175
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2/2558
13
176
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
09-03-2559
ปิด
2/2558
269
177
   Good Bye Senior
07-05-2558
ปิด
2/2558
218
178
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
23-08-2558
ปิด
1/2558
26
179
  กิจกรรมพิเศษ*
2558
ปิด
1/2558
45
180
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2558
ปิด
1/2558
278
181
  ประเพณีลอยกระทง
28-11-2558
ปิด
2/2558
266
182
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
-
ปิด
1/2558
24
183
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
07-12-2559
ปิด
1/2558
236
184
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
1/2558
21
185
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
2558
ปิด
1/2558
21
186
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
2/2558
0
187
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2558
ปิด
1/2558
0
188
  พัฒนาจิตปัญญา 1
2558
ปิด
1/2558
0
189
  Goodbye การเงินและการธนาคาร
2558
ปิด
2/2558
27
190
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2558
ปิด
1/2558
1
191
  Home room
2558
ปิด
1/2558
1
192
  ซ้อมเชียร์กีฬาคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2558
ปิด
1/2558
1
193
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
1/2558
1
194
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
195
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2558
0
196
  พิธีไหว้ครู
-
ปิด
1/2558
0
197
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2558
0
198
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
0
199
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
17
200
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2558
0
201
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
2558
ปิด
1/2558
17
202
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2558
0
203
  ปฐมนิเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
17
204
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
-
ปิด
1/2558
0
205
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
206
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2558
ปิด
1/2558
18
207
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
1/2558
18
208
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
18
209
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2558
ปิด
2/2558
18
210
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
2/2558
18
211
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
6
212
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
6
213
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
2558
ปิด
1/2558
6
214
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 1
2558
ปิด
1/2558
6
215
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2558
ปิด
1/2558
59
216
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
60
217
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2558
ปิด
1/2558
60
218
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
57
219
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
1/2558
44
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
1
2
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
1
3
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
1
4
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
1
5
  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
19-08-2560
ปิด
1/2560
92
6
  คุณธรรมและความเป็นไทย
02-09-2560
ปิด
1/2560
114
7
  บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม
18-11-2560
ปิด
2/2560
0
8
  กิจกรรมพิเศษ*
18-11-2560
ปิด
1/2560
0
9
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-11-2560
ปิด
2/2560
0
10
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-11-2560
ปิด
2/2560
0
11
  กิจกรรมพิเศษ*
15-06-2560
ปิด
1/2560
0
12
  กิจกรรมพิเศษ*
15-06-2560
ปิด
1/2560
0
13
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
128
14
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
132
15
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
101
16
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
115
17
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
69
18
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
130
19
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
122
20
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
98
21
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
130
22
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
112
23
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
129
24
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
22-07-2560
ปิด
1/2560
120
25
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
22-07-2560
ปิด
1/2560
90
26
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
127
27
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
118
28
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
74
29
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
138
30
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
125
31
  คุณธรรมและความเป็นไทย
07-12-2559
ปิด
2/2559
131
32
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
07-12-2559
ปิด
2/2559
121
33
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
07-12-2559
ปิด
2/2559
0
34
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
18-01-2560
ปิด
1/2559
141
35
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
18-01-2560
ปิด
1/2559
135
36
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
19-02-2560
ปิด
2/2559
124
37
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
19-02-2560
ปิด
2/2559
124
38
  กีฬาสีระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
178
39
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-
ปิด
1/2558
173
40
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
1/2558
178
41
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
-
ปิด
1/2558
187
42
  บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม
-
ปิด
1/2558
180
43
  สัมพันธ์น้องพี่ (bye'nior)
-
ปิด
1/2558
187
44
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
194
45
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
-
ปิด
1/2558
184
46
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
1/2558
187
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
146
2
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
77
3
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
93
4
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
166
5
  เทคโนจิตอาสา
26-10-2560
ปิด
1/2560
79
6
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
153
7
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
86
8
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
95
9
  กีฬาระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
86
10
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
0
11
  กีฬาระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
93
12
  กีฬาระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
143
13
  เทคโนจิตอาสา
28-12-2560
ปิด
2/2560
37
14
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
157
15
  ทำบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
153
16
  ทำบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
79
17
  ทาบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
85
18
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
17-01-2561
ปิด
2/2560
251
19
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
17-01-2561
ปิด
2/2560
98
20
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
17-01-2561
เปิด
2/2560
87
21
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
153
22
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
89
23
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
84
24
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
29-06-2560
เปิด
1/2560
155
25
  เทคโนจิตอาสา
14-01-2560
ปิด
2/2559
8
26
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
13-07-2559
ปิด
1/2559
120
27
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
13-07-2559
ปิด
1/2559
98
28
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
14-07-2559
ปิด
1/2559
110
29
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
14-07-2559
ปิด
1/2559
112
30
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
22-06-2559
ปิด
1/2559
139
31
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
22-06-2559
ปิด
1/2559
127
32
  ทำบุญคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
110
33
  ทำบุญคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
112
34
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2559
ปิด
1/2559
130
35
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2559
ปิด
1/2559
112
36
  กิจกรรมพิเศษ*
07122559
ปิด
1/2559
115
37
  กิจกรรมพิเศษ*
07122559
ปิด
1/2559
114
38
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
106
39
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
1/2559
147
40
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
114
41
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
143
42
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
29-06-2560
ปิด
2/2559
250
43
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
29-06-2560
ปิด
2/2559
109
44
  ศึกษาดูงาน
01-01-59
ปิด
1/2559
19
45
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
01-01-59
ปิด
1/2559
19
46
  กิจกรรมออกแนะแนว
01-01-59
ปิด
1/2559
19
47
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
01-01-59
ปิด
1/2559
19
48
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการ
01-01-59
ปิด
1/2559
19
49
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
19-08-2558
ปิด
1/2558
195
50
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
19-08-2558
ปิด
1/2558
190
51
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
04-05-2559
ปิด
2/2558
173
52
  ทำบุญคณะ
20-08-2558
ปิด
1/2558
187
53
  กีฬาระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
145
54
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
24-02-2559
ปิด
1/2558
145
55
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-09-2558
ปิด
1/2558
173
56
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
20-08-58
ปิด
1/2558
186
57
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
19-08-2558
ปิด
1/2558
189
58
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
01-01-58
ปิด
1/2558
20
59
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
01-01-58
ปิด
1/2558
17
60
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
01-01-58
ปิด
1/2558
19
61
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
01-01-58
ปิด
1/2558
15
62
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
01-01-58
ปิด
1/2558
17
63
  ราชภัฏวิชาการและวิชาชีพ
01-01-58
ปิด
1/2558
58
64
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
01-01-58
ปิด
1/2558
59
65
  แห่เทียนพรรษา
01-01-58
ปิด
1/2558
59
66
  5 ส
01-01-58
ปิด
1/2558
56
67
  สัมพันธ์น้องพี่รวมพล คนคอม
01-01-58
ปิด
1/2558
55
68
  ศึกษาดูงาน
01-01-58
ปิด
1/2558
27
69
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
01-01-58
ปิด
1/2558
27
70
  กิจกรรมออกแนะแนว
01-01-58
ปิด
1/2558
27
71
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
01-01-58
ปิด
1/2558
27
72
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการ
01-01-58
ปิด
1/2558
27
73
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
28-12-2560
ปิด
2
97
74
  ราชภัฏวิชาการและวิชาชีพ
01-01-59
ปิด
59
21
75
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
21
76
  แห่เทียนพรรษา
01-01-59
ปิด
59
21
77
  5 ส
01-01-59
ปิด
59
21
78
  สัมพันธ์น้องพี่รวมพล คนคอม
01-01-59
ปิด
59
21
79
  ราชภัฏวิชาการและวิชาชีพ
01-01-59
ปิด
59
37
80
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
37
81
  แห่เทียนพรรษา
01-01-59
ปิด
59
37
82
  5 ส
01-01-59
ปิด
59
37
83
  สัมพันธ์น้องพี่รวมพล คนคอม
01-01-59
ปิด
59
37
84
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
01-01-59
ปิด
59
9
85
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
01-01-59
ปิด
59
10
86
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
01-01-59
ปิด
59
10
87
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
01-01-59
ปิด
59
9
88
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
01-01-59
ปิด
59
10
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15-06-2560
ปิด
1/2560
214
2
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
3
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2558
0
4
  พิธีไหว้ครู
-
ปิด
1/2558
0
5
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2558
0
6
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
0
7
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2558
0
8
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2558
0
9
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
-
ปิด
1/2558
0
10
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
หน่วยงาน โปรแกรมวิชา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.