ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
18-06-2561 18:04:46
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
06-12-2560
ปิด
1/2560
996
2
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2560
ปิด
1/2560
0
3
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
16-08-2560
ปิด
1/2560
93
4
  กีฬาระหว่างคณะ
02-12-2560
ปิด
1/2560
1,063
5
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
02-12-2560
ปิด
1/2560
1,063
6
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
1,121
7
  วันเอดส์โลก
06-12-2560
ปิด
1/2560
1,027
8
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
07-03-2561
ปิด
1/2560
1,029
9
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2560
0
10
  กีฬาระหว่างคณะ
02-12-2560
ปิด
1/2560
1,019
11
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
02-12-2560
ปิด
1/2560
1,019
12
  สตาฟเชียร์กีฬา
02-12-2560
ปิด
1/2560
1,019
13
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
784
14
  วันเอดส์โลก
06-12-2560
ปิด
1/2560
928
15
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
07-03-2561
ปิด
1/2560
1,064
16
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2560
0
17
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2560
0
18
  กีฬาระหว่างคณะ
02-12-2560
ปิด
1/2560
969
19
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
828
20
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
07-03-2561
ปิด
1/2560
885
21
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
16-08-2560
ปิด
1/2560
1,715
22
  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
06-09-2560
ปิด
1/2560
924
23
  ราชภัฏร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
03-12-2560
ปิด
1/2560
765
24
  การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
25
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
29-09-2560
ปิด
1/2560
1,100
26
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
05-07-2560
ปิด
1/2560
936
27
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
05-07-2560
ปิด
1/2560
754
28
  พิธีไหว้ครู
06-07-2560
ปิด
1/2560
1,269
29
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
12-06-2560
ปิด
1/2560
1,074
30
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
16-06-2560
ปิด
1/2560
1,200
31
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
07-07-2560
ปิด
1/2560
864
32
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2560
ปิด
1/2560
0
33
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
26-07-2560
ปิด
1/2560
1,195
34
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2559
ปิด
1/2559
1,715
35
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,715
36
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18-06-2559
ปิด
1/2559
1,405
37
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
25-06-2559
ปิด
1/2559
1,434
38
  พิธีไหว้ครู
14-07-2559
ปิด
1/2559
1,429
39
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
24-07-2559
ปิด
1/2559
1,361
40
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-08-2559
ปิด
1/2559
1,053
41
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
29-09-2559
ปิด
1/2559
1,331
42
  ราชภัฏลอยกระทง
23-10-2559
ปิด
1/2559
1,178
43
  ราชภัฏลอยกระทง
23-10-2559
ปิด
1/2559
864
44
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,214
45
  กีฬาระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
1/2559
995
46
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
19-12-2559
ปิด
1/2559
743
47
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,214
48
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
995
49
  สตาฟเชียร์กีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
995
50
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
22-02-2560
ปิด
2/2559
1,272
51
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
22-02-2560
ปิด
2/2559
904
52
  วันเอดส์โลก
01-03-2560
ปิด
2/2559
1,057
53
  วันเอดส์โลก
01-03-2560
ปิด
2/2559
790
54
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2559
ปิด
2/2559
2,115
55
  กิจกรรมชมรม*
2559
ปิด
1/2559
1,715
56
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2559
ปิด
1/2559
1,592
57
  กิจกรรมชมรม*
2559
ปิด
1/2559
1,592
58
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
01-08-2558
ปิด
1/2558
2,067
59
  พิธีไหว้ครู
03-09-2558
ปิด
1/2558
1,716
60
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
29-11-2558
ปิด
1/2558
1,716
61
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
04-08-2558
ปิด
1/2558
1,716
62
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2558
ปิด
1/2558
1,716
63
  กีฬาระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
1,716
64
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
20-02-2559
ปิด
2/2558
1,716
65
  ราชภัฏลอยกระทง
26-11-2558
ปิด
1/2558
1,716
66
  วันเอดส์โลก
13-01-2559
ปิด
2/2558
1,716
67
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
27-04-2559
ปิด
2/2558
1,716
68
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
23-03-2559
ปิด
2/2558
1,717
69
  กิจกรรมชมรม*
2558
ปิด
1/2558
1,716
70
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2558
ปิด
1/2558
1,716
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
เปิด
2560
561
2
  ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
-
เปิด
2560
524
3
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
เปิด
2560
524
4
  กีฬาระหว่างคณะ
-
เปิด
2560
524
5
  แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
-
เปิด
2560
524
6
  ปัจฉิมนิเทศ
-
เปิด
2560
0
7
  กิจกรรมชุมนุม
-
เปิด
2560
524
8
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
15-06-2560
เปิด
1/2560
524
9
  ประเพณีลอยกระทง
13-11-2559
ปิด
2/2559
443
10
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
214
11
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
496
12
  ประเพณีลอยกระทง
13-11-2559
ปิด
1/2559
1
13
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
297
14
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
452
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
11-08-2560
ปิด
1/2560
0
2
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
ปิด
1/2560
294
3
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
ปิด
1/2560
214
4
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
ปิด
1/2560
227
5
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
01-02-2560
ปิด
1/2560
356
6
  กิจกรรมพิเศษ*
27-12-2560
ปิด
1/2560
0
7
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
27-12-2560
ปิด
2/2560
28
8
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
27-12-2560
ปิด
2/2560
109
9
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
28-06-2560
ปิด
1/2560
291
10
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
28-06-2560
ปิด
1/2560
262
11
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
31-01-2561
ปิด
2/2560
0
12
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
31-01-2561
ปิด
2/2560
407
13
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
31-01-2561
ปิด
2/2560
150
14
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
31-01-2561
ปิด
2/2560
420
15
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
31-01-2561
ปิด
2/2560
0
16
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
296
17
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
307
18
  กิจกรรมพิเศษ*
09-11-2559
ปิด
2/2559
291
19
  กิจกรรมพิเศษ*
09-11-2559
ปิด
2/2559
952
20
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
09-11-2559
ปิด
2/2559
375
21
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-11-2559
ปิด
2/2559
370
22
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-11-2559
ปิด
2/2559
356
23
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
131
24
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
191
25
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
311
26
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
264
27
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
334
28
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
323
29
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
30
  ประชุมเปิดภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
31
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
1/2558
516
32
  สานสัมพันธ์น้องใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
33
  กีฬาสีระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
516
34
  ประชุมเชียร์
-
ปิด
1/2558
516
35
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
-
ปิด
1/2558
516
36
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
-
ปิด
1/2558
516
37
  กิจกรรมพิเศษ*
-
ปิด
1/2558
516
38
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
39
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
1/2558
516
40
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
516
41
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
-
ปิด
1/2558
516
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2561
ปิด
2561
2
2
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2561
ปิด
2561
1
3
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
2560
161
4
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2559
13
5
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2559
8
6
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2559
6
7
  กิจกรรมพิเศษ*
00-00-2559
ปิด
2559
215
8
  กิจกรรมพิเศษ*
2559
ปิด
2559
195
9
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
00-00-2559
ปิด
2559
110
10
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2558
13
11
  แนะแนวการศึกษา
2558
ปิด
2558
6
12
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
04-07-2561
ปิด
1/2561
0
13
  นิทรรศการโปรแกรม
25-01-2561
ปิด
2/2561
21
14
  ไหว้ครูโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
18
15
  ซ้อมเชียร์กีฬาคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2560
ปิด
2/2560
17
16
  กิจกรรมพิเศษ
2560
ปิด
2/2560
16
17
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2560
ปิด
1/2560
36
18
  ปฏิบัติการขาย MK
2560
ปิด
2/2560
39
19
  ฟังบรรยายพิเศษ
2560
ปิด
2/2560
21
20
  กิจกรรมพิเศษ
2560
ปิด
2/2560
24
21
  บริการวิชาการโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
5
22
  ศึกษาดูงาน
25-11-2560
ปิด
2/2560
5
23
  บำเพ็ญประโยชน์ 2
10-03-2561
ปิด
2-2560
2
24
  บำเพ็ญประโยชน์ 3
10-03-2561
ปิด
2-2560
5
25
  บริการวิชาการโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
2
26
  การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
2560
ปิด
1/2560
2
27
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 2
21-01-2561
ปิด
2/2560
2
28
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 3
21-01-2561
ปิด
2/2560
5
29
  แนะแนวการศึกษา
22-11-2560
ปิด
2/2560
2
30
  แนะแนวการศึกษา
22-11-2560
ปิด
2/2560
5
31
   Good Bye Senior
24-03-2561
ปิด
2/2560
170
32
   Good Bye Senior
24-03-2561
ปิด
2/2560
184
33
  Good Bye Senior
24-03-2561
ปิด
2/2560
202
34
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
10/07/2560
ปิด
1/2560
0
35
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
198
36
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
214
37
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
172
38
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
26-06-2560
ปิด
1/2560
23
39
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
23
40
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
193
41
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
178
42
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
109
43
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15-06-2560
ปิด
1/2560
214
44
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2560
ปิด
1/2560
12
45
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
26-06-2560
ปิด
1/2560
12
46
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
12
47
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
26-06-2560
ปิด
1/2560
13
48
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
13
49
  ประเพณีลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
212
50
  กีฬาสีระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
196
51
  กีฬาสีระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
234
52
  กีฬาสีระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
204
53
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
27-12-2560
ปิด
2/2560
177
54
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
27-12-2560
ปิด
2/2560
219
55
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
27-12-2560
ปิด
2/2560
194
56
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
27-12-2560
ปิด
2/2560
183
57
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
27-12-2560
ปิด
2/2560
224
58
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
27-12-2560
ปิด
2/2560
199
59
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชา
03-07-2560
ปิด
1/2560
0
60
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
03-07-2560
ปิด
1/2560
1
61
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
06-07-2560
ปิด
1/2560
21
62
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
29-11-2560
ปิด
2/2560
15
63
  กิจกรรมพิเศษ
15-11-2560
ปิด
2/2560
0
64
  กิจกรรมพิเศษ
15-11-2560
ปิด
2/2560
16
65
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
222
66
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
05-07-2560
ปิด
1/2560
426
67
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
233
68
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2560
ปิด
2/2560
117
69
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
06-07-2560
ปิด
1/2560
0
70
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
8
71
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
197
72
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
0
73
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
124
74
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
0
75
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
109
76
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
4
77
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
0
78
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
1
79
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
1
80
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
1
81
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
155
82
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
153
83
  กิจกรรมพิเศษ 2
27-01-2561
ปิด
2/2560
35
84
  กิจกรรมพิเศษ 1
27-01-2561
ปิด
2/2560
5
85
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2560
ปิด
2/2560
24
86
  สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27-01-2561
ปิด
2/2560
22
87
  ศึกษาดูงาน
2560
ปิด
2/2560
27
88
  การแข่งขันทักษะทางการตลาด
2560
ปิด
2/2560
25
89
  Home room
2560
ปิด
1/2560
30
90
  ฟังบรรยายพิเศษ
2560
ปิด
1/2560
30
91
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
78
92
  บริการวิชาการ
2560
ปิด
1/2560
28
93
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
33
94
  Home room
2560
ปิด
1/2560
19
95
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
47
96
  Home room
2560
ปิด
1/2560
39
97
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2560
ปิด
1/2560
16
98
  อบรมการสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์
14-01-2560
ปิด
2/2559
23
99
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
-
ปิด
1/2559
11
100
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
-
ปิด
1/2559
11
101
  บริการวิชาการโปรแกรม
-
ปิด
1/2559
11
102
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2/2559
11
103
  Goodbye การเงินและการธนาคาร
2559
ปิด
2/2559
42
104
  ศาสนา ศิลปะ จริยธรรมนักการเงิน
2559
ปิด
1/2559
42
105
  อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2559
ปิด
1/2559
42
106
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
2559
ปิด
1/2559
42
107
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
2559
ปิด
1/2559
42
108
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
2559
ปิด
1/2559
21
109
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
25
110
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2559
ปิด
1/2559
25
111
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2559
ปิด
1/2559
1
112
  ปฏิบัติการขาย MK
2559
ปิด
2/2559
1
113
  Home room
2559
ปิด
1/2559
1
114
  ฟังบรรยายพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
1
115
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
5
116
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
40
117
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
2559
ปิด
1/2559
38
118
  ปฐมนิเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
40
119
  กิจกรรมพิเศษ 1
2559
ปิด
1/2559
40
120
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2559
ปิด
1/2559
35
121
  ไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
35
122
  Home room
2559
ปิด
1/2559
35
123
  ซ้อมเชียร์กีฬาคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2559
ปิด
1/2559
35
124
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
35
125
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
17
126
  นิทรรศการโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
17
127
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2559
ปิด
2/2559
17
128
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2559
ปิด
1/2559
18
129
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
18
130
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
18
131
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2559
ปิด
2/2559
18
132
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
18
133
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2559
ปิด
1/2559
21
134
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
21
135
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
22-06-2559
ปิด
1/2559
285
136
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2559
ปิด
2/2559
21
137
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
10-08-2559
ปิด
1/2559
274
138
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2559
ปิด
2/2559
21
139
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
299
140
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
21
141
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
224
142
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
224
143
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
222
144
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
222
145
  การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
2559
ปิด
1/2559
6
146
  บริการวิชาการโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
6
147
  บำเพ็ญประโยชน์ 2
2559
ปิด
1/2559
6
148
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 2
2559
ปิด
1/2559
6
149
  แนะแนวการศึกษา
2559
ปิด
1/2559
6
150
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
2
151
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
2
152
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
2559
ปิด
1/2559
2
153
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 1
2559
ปิด
1/2559
2
154
  แนะแนวการศึกษา
2559
ปิด
1/2559
2
155
  พบอาจารย์ที่ปรึกษา
2559
ปิด
1/2559
87
156
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
87
157
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2559
ปิด
1/2559
87
158
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
84
159
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
85
160
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
263
161
  กีฬาสีระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
2/2559
266
162
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2559
ปิด
1/2559
86
163
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
86
164
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2559
ปิด
1/2559
84
165
   Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
231
166
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
85
167
   Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
232
168
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
87
169
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
02-07-2559
ปิด
1/2559
19
170
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
02-07-2559
ปิด
1/2559
13
171
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
01/02/2560
ปิด
2/2559
257
172
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
01/02/2560
ปิด
2/2559
257
173
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08/02/2560
ปิด
2/2559
262
174
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08/02/2560
ปิด
2/2559
268
175
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
24-08-2560
ปิด
1/2559
192
176
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
24-08-2560
ปิด
1/2559
72
177
  เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 1
08-03-2560
ปิด
2/2559
0
178
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
7
179
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
7
180
  กีฬาสีระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
2/2559
8
181
  Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
7
182
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
00-00-00
ปิด
2/2559
11
183
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
20-01-2560
ปิด
2/2559
17
184
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
-
ปิด
1/2558
13
185
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
14-08-2558
ปิด
1/2558
272
186
  พิธีไหว้ครูคณะ
03-09-2558
ปิด
1/2558
278
187
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
12-09-2558
ปิด
1/2558
285
188
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
-
ปิด
1/2558
13
189
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
12-09-2558
ปิด
1/2558
285
190
  บริการวิชาการโปรแกรม
-
ปิด
1/2558
13
191
  กีฬาสีระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
263
192
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2/2558
13
193
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
09-03-2559
ปิด
2/2558
269
194
   Good Bye Senior
07-05-2558
ปิด
2/2558
218
195
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
23-08-2558
ปิด
1/2558
26
196
  กิจกรรมพิเศษ*
2558
ปิด
1/2558
45
197
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2558
ปิด
1/2558
278
198
  ประเพณีลอยกระทง
28-11-2558
ปิด
2/2558
266
199
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
-
ปิด
1/2558
24
200
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
07-12-2559
ปิด
1/2558
236
201
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
1/2558
21
202
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
2558
ปิด
1/2558
21
203
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
2/2558
0
204
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2558
ปิด
1/2558
0
205
  พัฒนาจิตปัญญา 1
2558
ปิด
1/2558
0
206
  Goodbye การเงินและการธนาคาร
2558
ปิด
2/2558
27
207
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2558
ปิด
1/2558
1
208
  Home room
2558
ปิด
1/2558
1
209
  ซ้อมเชียร์กีฬาคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2558
ปิด
1/2558
1
210
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
1/2558
1
211
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
212
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2558
0
213
  พิธีไหว้ครู
-
ปิด
1/2558
0
214
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2558
0
215
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
0
216
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
17
217
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2558
0
218
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
2558
ปิด
1/2558
17
219
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2558
0
220
  ปฐมนิเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
17
221
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
-
ปิด
1/2558
0
222
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
223
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2558
ปิด
1/2558
18
224
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
1/2558
18
225
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
18
226
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2558
ปิด
2/2558
18
227
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
2/2558
18
228
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
6
229
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
6
230
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
2558
ปิด
1/2558
6
231
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 1
2558
ปิด
1/2558
6
232
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2558
ปิด
1/2558
59
233
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
60
234
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2558
ปิด
1/2558
60
235
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
57
236
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
1/2558
44
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
07-03-2561
ปิด
2/2560
114
2
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
07-03-2561
ปิด
2/2560
113
3
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
07-03-2561
ปิด
2/2560
109
4
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
07-03-2561
ปิด
2/2560
0
5
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
1
6
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
1
7
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
1
8
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
1
9
  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
19-08-2560
ปิด
1/2560
92
10
  คุณธรรมและความเป็นไทย
02-09-2560
ปิด
1/2560
114
11
  บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม
18-11-2560
ปิด
2/2560
0
12
  กิจกรรมพิเศษ*
18-11-2560
ปิด
1/2560
0
13
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-11-2560
ปิด
2/2560
0
14
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-11-2560
ปิด
2/2560
0
15
  กิจกรรมพิเศษ*
15-06-2560
ปิด
1/2560
0
16
  กิจกรรมพิเศษ*
15-06-2560
ปิด
1/2560
0
17
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
128
18
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
132
19
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
101
20
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
115
21
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
69
22
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
130
23
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
122
24
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
98
25
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
130
26
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
112
27
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
129
28
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
22-07-2560
ปิด
1/2560
120
29
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
22-07-2560
ปิด
1/2560
90
30
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
127
31
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
118
32
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
74
33
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
138
34
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
125
35
  คุณธรรมและความเป็นไทย
07-12-2559
ปิด
2/2559
131
36
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
07-12-2559
ปิด
2/2559
121
37
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
07-12-2559
ปิด
2/2559
0
38
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
18-01-2560
ปิด
1/2559
141
39
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
18-01-2560
ปิด
1/2559
135
40
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
19-02-2560
ปิด
2/2559
124
41
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
19-02-2560
ปิด
2/2559
124
42
  กีฬาสีระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
178
43
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-
ปิด
1/2558
173
44
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
1/2558
178
45
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
-
ปิด
1/2558
187
46
  บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม
-
ปิด
1/2558
180
47
  สัมพันธ์น้องพี่ (bye'nior)
-
ปิด
1/2558
187
48
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
194
49
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
-
ปิด
1/2558
184
50
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
1/2558
187
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กิจกรรมพิเศษ*
09-03-2561
ปิด
2/2560
92
2
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
9-03-2561
ปิด
2/2560
8
3
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
146
4
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
77
5
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
93
6
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
166
7
  เทคโนจิตอาสา
26-10-2560
ปิด
1/2560
79
8
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
153
9
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
87
10
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
95
11
  กีฬาระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
86
12
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
0
13
  กีฬาระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
93
14
  กีฬาระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
143
15
  เทคโนจิตอาสา
28-12-2560
ปิด
2/2560
37
16
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
158
17
  ทำบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
153
18
  ทำบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
79
19
  ทาบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
85
20
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
17-01-2561
ปิด
2/2560
251
21
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
17-01-2561
ปิด
2/2560
98
22
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
17-01-2561
ปิด
2/2560
87
23
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
153
24
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
89
25
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
84
26
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
29-06-2560
ปิด
1/2560
155
27
  เทคโนจิตอาสา
14-01-2560
ปิด
2/2559
8
28
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
13-07-2559
ปิด
1/2559
120
29
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
13-07-2559
ปิด
1/2559
98
30
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
14-07-2559
ปิด
1/2559
110
31
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
14-07-2559
ปิด
1/2559
112
32
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
22-06-2559
ปิด
1/2559
139
33
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
22-06-2559
ปิด
1/2559
127
34
  ทำบุญคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
110
35
  ทำบุญคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
112
36
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2559
ปิด
1/2559
130
37
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2559
ปิด
1/2559
112
38
  กิจกรรมพิเศษ*
07122559
ปิด
1/2559
115
39
  กิจกรรมพิเศษ*
07122559
ปิด
1/2559
114
40
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
106
41
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
1/2559
147
42
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
114
43
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
143
44
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
29-06-2560
ปิด
2/2559
250
45
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
29-06-2560
ปิด
2/2559
109
46
  ศึกษาดูงาน
01-01-59
ปิด
1/2559
19
47
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
01-01-59
ปิด
1/2559
19
48
  กิจกรรมออกแนะแนว
01-01-59
ปิด
1/2559
19
49
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
01-01-59
ปิด
1/2559
19
50
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการ
01-01-59
ปิด
1/2559
19
51
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
19-08-2558
ปิด
1/2558
195
52
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
19-08-2558
ปิด
1/2558
190
53
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
04-05-2559
ปิด
2/2558
173
54
  ทำบุญคณะ
20-08-2558
ปิด
1/2558
187
55
  กีฬาระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
145
56
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
24-02-2559
ปิด
1/2558
145
57
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-09-2558
ปิด
1/2558
173
58
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
20-08-58
ปิด
1/2558
186
59
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
19-08-2558
ปิด
1/2558
189
60
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
01-01-58
ปิด
1/2558
20
61
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
01-01-58
ปิด
1/2558
17
62
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
01-01-58
ปิด
1/2558
19
63
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
01-01-58
ปิด
1/2558
15
64
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
01-01-58
ปิด
1/2558
17
65
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
01-01-58
ปิด
1/2558
58
66
  แห่เทียนพรรษา
01-01-58
ปิด
1/2558
59
67
  5 ส
01-01-58
ปิด
1/2558
59
68
  สร้างความสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
01-01-58
ปิด
1/2558
56
69
  อบรมเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
01-01-58
ปิด
1/2558
55
70
  ศึกษาดูงาน
01-01-58
ปิด
1/2558
27
71
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
01-01-58
ปิด
1/2558
27
72
  กิจกรรมออกแนะแนว
01-01-58
ปิด
1/2558
27
73
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
01-01-58
ปิด
1/2558
27
74
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการ
01-01-58
ปิด
1/2558
27
75
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
28-12-2560
ปิด
2
97
76
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
21
77
  แห่เทียนพรรษา
01-01-59
ปิด
59
21
78
  5 ส
01-01-59
ปิด
59
21
79
  สร้างความสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
21
80
  อบรมเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
21
81
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
37
82
  แห่เทียนพรรษา
01-01-59
ปิด
59
37
83
  5 ส
01-01-59
ปิด
59
37
84
  สร้างความสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
37
85
  ศึกษาดูงานวันนักประดิษฐ์
01-01-59
ปิด
59
37
86
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
01-01-59
ปิด
59
9
87
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
01-01-59
ปิด
59
10
88
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
01-01-59
ปิด
59
10
89
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
01-01-59
ปิด
59
9
90
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
01-01-59
ปิด
59
10
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15-06-2560
ปิด
1/2560
214
2
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
3
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2558
0
4
  พิธีไหว้ครู
-
ปิด
1/2558
0
5
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2558
0
6
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
0
7
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2558
0
8
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2558
0
9
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
-
ปิด
1/2558
0
10
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
หน่วยงาน โปรแกรมวิชา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.