ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
23-01-2561 16:21:33
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
06-12-2560
ปิด
1/2560
996
2
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2560
ปิด
1/2560
0
3
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
16-08-2560
ปิด
1/2560
93
4
  กีฬาระหว่างคณะ
02-12-2560
ปิด
1/2560
0
5
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
02-12-2560
ปิด
1/2560
0
6
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
1,120
7
  วันเอดส์โลก
06-12-2560
ปิด
1/2560
1,027
8
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
9
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2560
0
10
  กีฬาระหว่างคณะ
02-12-2560
ปิด
1/2560
0
11
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
02-12-2560
ปิด
1/2560
0
12
  สตาฟเชียร์กีฬา
02-12-2560
ปิด
1/2560
0
13
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
783
14
  วันเอดส์โลก
06-12-2560
ปิด
1/2560
928
15
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
16
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2560
0
17
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2560
0
18
  กีฬาระหว่างคณะ
02-12-2560
ปิด
1/2560
0
19
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
828
20
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
21
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
16-08-2560
ปิด
1/2560
1,715
22
  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
06-09-2560
ปิด
1/2560
924
23
  ราชภัฏร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
03-12-2560
ปิด
1/2560
0
24
  การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
25
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
29-09-2560
ปิด
1/2560
1,100
26
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
05-07-2560
ปิด
1/2560
936
27
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
05-07-2560
ปิด
1/2560
754
28
  พิธีไหว้ครู
06-07-2560
ปิด
1/2560
1,269
29
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
12-06-2560
ปิด
1/2560
1,064
30
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
16-06-2560
ปิด
1/2560
1,200
31
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
07-07-2560
ปิด
1/2560
864
32
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2560
ปิด
1/2560
0
33
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
26-07-2560
ปิด
1/2560
1,195
34
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2559
ปิด
1/2559
1,715
35
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,715
36
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18-06-2559
ปิด
1/2559
1,405
37
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
25-06-2559
ปิด
1/2559
1,434
38
  พิธีไหว้ครู
14-07-2559
ปิด
1/2559
1,429
39
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
24-07-2559
ปิด
1/2559
1,361
40
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-08-2559
ปิด
1/2559
1,053
41
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
29-09-2559
ปิด
1/2559
1,331
42
  ราชภัฏลอยกระทง
23-10-2559
ปิด
1/2559
1,178
43
  ราชภัฏลอยกระทง
23-10-2559
ปิด
1/2559
864
44
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,214
45
  กีฬาระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
1/2559
995
46
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
19-12-2559
ปิด
1/2559
743
47
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,214
48
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
995
49
  สตาฟเชียร์กีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
995
50
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
22-02-2560
ปิด
2/2559
1,272
51
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
22-02-2560
ปิด
2/2559
904
52
  วันเอดส์โลก
01-03-2560
ปิด
2/2559
1,057
53
  วันเอดส์โลก
01-03-2560
ปิด
2/2559
790
54
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2559
ปิด
2/2559
2,115
55
  กิจกรรมชมรม*
2559
ปิด
1/2559
1,715
56
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2559
ปิด
1/2559
1,592
57
  กิจกรรมชมรม*
2559
ปิด
1/2559
1,592
58
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
01-08-2558
ปิด
1/2558
2,067
59
  พิธีไหว้ครู
03-09-2558
ปิด
1/2558
1,716
60
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
29-11-2558
ปิด
1/2558
1,716
61
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
04-08-2558
ปิด
1/2558
1,716
62
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2558
ปิด
1/2558
1,716
63
  กีฬาระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
1,716
64
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
20-02-2559
ปิด
2/2558
1,716
65
  ราชภัฏลอยกระทง
26-11-2558
ปิด
1/2558
1,716
66
  วันเอดส์โลก
13-01-2559
ปิด
2/2558
1,716
67
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
27-04-2559
ปิด
2/2558
1,716
68
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
23-03-2559
ปิด
2/2558
1,717
69
  กิจกรรมชมรม*
2558
ปิด
1/2558
1,716
70
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2558
ปิด
1/2558
1,716
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ประเพณีลอยกระทง
13-11-2559
ปิด
2/2559
443
2
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
214
3
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
496
4
  ประเพณีลอยกระทง
13-11-2559
ปิด
1/2559
1
5
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
297
6
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
452
7
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
0
8
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
0
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
11-08-2560
ปิด
1/2560
0
2
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
ปิด
1/2560
294
3
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
ปิด
1/2560
214
4
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
ปิด
1/2560
227
5
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
01-02-2560
ปิด
1/2560
356
6
  กิจกรรมพิเศษ*
27-12-2560
ปิด
1/2560
0
7
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
27-12-2560
เปิด
2/2560
28
8
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
27-12-2560
เปิด
2/2560
109
9
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
28-06-2560
ปิด
1/2560
291
10
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
28-06-2560
ปิด
1/2560
262
11
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
296
12
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
307
13
  กิจกรรมพิเศษ*
09-11-2559
ปิด
2/2559
291
14
  กิจกรรมพิเศษ*
09-11-2559
ปิด
2/2559
256
15
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
09-11-2559
ปิด
2/2559
375
16
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-11-2559
ปิด
2/2559
370
17
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-11-2559
ปิด
2/2559
356
18
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
131
19
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
191
20
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
311
21
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
264
22
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
334
23
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
323
24
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
25
  ประชุมเปิดภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
26
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
1/2558
516
27
  สานสัมพันธ์น้องใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
28
  กีฬาสีระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
516
29
  ประชุมเชียร์
-
ปิด
1/2558
516
30
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
-
ปิด
1/2558
516
31
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
-
ปิด
1/2558
516
32
  กิจกรรมพิเศษ*
-
ปิด
1/2558
516
33
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
34
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
1/2558
516
35
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
516
36
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
-
ปิด
1/2558
516
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2559
13
2
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2559
8
3
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2559
6
4
  กิจกรรมพิเศษ*
00-00-2559
ปิด
2559
213
5
  กิจกรรมพิเศษ*
2559
ปิด
2559
194
6
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
00-00-2559
ปิด
2559
110
7
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2558
13
8
  แนะแนวการศึกษา
2558
ปิด
2558
6
9
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
197
10
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
214
11
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
170
12
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
26-06-2560
ปิด
1/2560
23
13
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
23
14
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
188
15
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
150
16
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
109
17
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15-06-2560
ปิด
1/2560
214
18
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2560
ปิด
1/2560
12
19
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
26-06-2560
ปิด
1/2560
12
20
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
12
21
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
26-06-2560
ปิด
1/2560
13
22
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
13
23
  ประเพณีลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
212
24
  กีฬาสีระหว่างคณะ
3-12-2560
ปิด
2/2560
196
25
  กีฬาสีระหว่างคณะ
3-12-2560
ปิด
2/2560
234
26
  กีฬาสีระหว่างคณะ
3-12-2560
ปิด
2/2560
204
27
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
27-12-2560
ปิด
2/2560
176
28
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
27-12-2560
ปิด
2/2560
219
29
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
27-12-2560
ปิด
2/2560
194
30
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
27-12-2560
ปิด
2/2560
182
31
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
27-12-2560
ปิด
2/2560
224
32
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
27-12-2560
ปิด
2/2560
199
33
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชา
03-07-2560
ปิด
1/2560
0
34
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
03-07-2560
ปิด
1/2560
1
35
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
06-07-2560
ปิด
1/2560
17
36
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
29-11-2560
ปิด
2/2560
15
37
  กิจกรรมพิเศษ
15-11-2560
ปิด
2/2560
0
38
  กิจกรรมพิเศษ
15-11-2560
ปิด
2/2560
16
39
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
222
40
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
05-07-2560
ปิด
1/2560
426
41
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
233
42
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2560
ปิด
2/2560
47
43
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
06-07-2560
ปิด
1/2560
0
44
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
4
45
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
197
46
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
0
47
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
124
48
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
0
49
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
108
50
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
131
51
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
154
52
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
151
53
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
75
54
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
31
55
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
35
56
  อบรมการสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์
14-01-2560
ปิด
2/2559
23
57
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
-
ปิด
1/2559
11
58
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
-
ปิด
1/2559
11
59
  บริการวิชาการโปรแกรม
-
ปิด
1/2559
11
60
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2/2559
11
61
  Goodbye การเงินและการธนาคาร
2559
ปิด
2/2559
42
62
  ศาสนา ศิลปะ จริยธรรมนักการเงิน
2559
ปิด
1/2559
42
63
  อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2559
ปิด
1/2559
42
64
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
2559
ปิด
1/2559
42
65
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
2559
ปิด
1/2559
42
66
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
2559
ปิด
1/2559
21
67
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
25
68
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2559
ปิด
1/2559
25
69
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2559
ปิด
1/2559
1
70
  ปฏิบัติการขาย MK
2559
ปิด
2/2559
1
71
  Home room
2559
ปิด
1/2559
1
72
  ฟังบรรยายพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
1
73
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
1
74
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
40
75
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
2559
ปิด
1/2559
38
76
  ปฐมนิเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
40
77
  กิจกรรมพิเศษ 1
2559
ปิด
1/2559
40
78
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2559
ปิด
1/2559
35
79
  ไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
35
80
  Home room
2559
ปิด
1/2559
35
81
  ซ้อมเชียร์กีฬาคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2559
ปิด
1/2559
35
82
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
35
83
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
17
84
  นิทรรศการโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
17
85
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2559
ปิด
2/2559
17
86
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2559
ปิด
1/2559
18
87
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
18
88
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
18
89
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2559
ปิด
2/2559
18
90
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
18
91
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2559
ปิด
1/2559
21
92
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
21
93
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
22-06-2559
ปิด
1/2559
285
94
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2559
ปิด
2/2559
21
95
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
10-08-2559
ปิด
1/2559
274
96
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2559
ปิด
2/2559
21
97
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
299
98
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
21
99
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
224
100
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
224
101
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
222
102
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
222
103
  การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
2559
ปิด
1/2559
6
104
  บริการวิชาการโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
6
105
  บำเพ็ญประโยชน์ 2
2559
ปิด
1/2559
6
106
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 2
2559
ปิด
1/2559
6
107
  แนะแนวการศึกษา
2559
ปิด
1/2559
6
108
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
2
109
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
2
110
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
2559
ปิด
1/2559
2
111
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 1
2559
ปิด
1/2559
2
112
  แนะแนวการศึกษา
2559
ปิด
1/2559
2
113
  พบอาจารย์ที่ปรึกษา
2559
ปิด
1/2559
87
114
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
87
115
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2559
ปิด
1/2559
87
116
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
84
117
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
85
118
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
263
119
  กีฬาสีระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
2/2559
266
120
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2559
ปิด
1/2559
86
121
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
86
122
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2559
ปิด
1/2559
84
123
   Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
231
124
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
85
125
   Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
232
126
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
87
127
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
02-07-2559
ปิด
1/2559
19
128
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
02-07-2559
ปิด
1/2559
13
129
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
01/02/2560
ปิด
2/2559
257
130
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
01/02/2560
ปิด
2/2559
257
131
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08/02/2560
ปิด
2/2559
262
132
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08/02/2560
ปิด
2/2559
268
133
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
24-08-2560
ปิด
1/2559
191
134
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
24-08-2560
ปิด
1/2559
72
135
  เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 1
08-03-2560
ปิด
2/2559
0
136
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
7
137
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
7
138
  กีฬาสีระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
2/2559
7
139
  Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
7
140
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
00-00-00
ปิด
2/2559
11
141
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
20-01-2560
ปิด
2/2559
17
142
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
-
ปิด
1/2558
13
143
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
14-08-2558
ปิด
1/2558
272
144
  พิธีไหว้ครูคณะ
03-09-2558
ปิด
1/2558
278
145
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
12-09-2558
ปิด
1/2558
285
146
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
-
ปิด
1/2558
13
147
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
12-09-2558
ปิด
1/2558
285
148
  บริการวิชาการโปรแกรม
-
ปิด
1/2558
13
149
  กีฬาสีระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
263
150
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2/2558
13
151
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
09-03-2559
ปิด
2/2558
269
152
   Good Bye Senior
07-05-2558
ปิด
2/2558
218
153
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
23-08-2558
ปิด
1/2558
26
154
  กิจกรรมพิเศษ*
2558
ปิด
1/2558
45
155
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2558
ปิด
1/2558
277
156
  ประเพณีลอยกระทง
28-11-2558
ปิด
2/2558
266
157
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
-
ปิด
1/2558
24
158
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
07-12-2559
ปิด
1/2558
236
159
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
1/2558
21
160
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
2558
ปิด
1/2558
21
161
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
2/2558
0
162
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2558
ปิด
1/2558
0
163
  พัฒนาจิตปัญญา 1
2558
ปิด
1/2558
0
164
  Goodbye การเงินและการธนาคาร
2558
ปิด
2/2558
27
165
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2558
ปิด
1/2558
1
166
  Home room
2558
ปิด
1/2558
1
167
  ซ้อมเชียร์กีฬาคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2558
ปิด
1/2558
1
168
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
1/2558
1
169
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
170
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2558
0
171
  พิธีไหว้ครู
-
ปิด
1/2558
0
172
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2558
0
173
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
0
174
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
17
175
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2558
0
176
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
2558
ปิด
1/2558
17
177
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2558
0
178
  ปฐมนิเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
17
179
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
-
ปิด
1/2558
0
180
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
181
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2558
ปิด
1/2558
18
182
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
1/2558
18
183
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
18
184
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2558
ปิด
2/2558
18
185
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
2/2558
18
186
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
6
187
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
6
188
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
2558
ปิด
1/2558
6
189
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 1
2558
ปิด
1/2558
6
190
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2558
ปิด
1/2558
59
191
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
60
192
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2558
ปิด
1/2558
60
193
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
57
194
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
1/2558
44
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
1
2
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
1
3
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
1
4
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
1
5
  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
19-08-2560
ปิด
1/2560
92
6
  คุณธรรมและความเป็นไทย
02-09-2560
ปิด
1/2560
114
7
  บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม
18-11-2560
ปิด
2/2560
0
8
  กิจกรรมพิเศษ*
18-11-2560
ปิด
1/2560
0
9
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-11-2560
ปิด
2/2560
0
10
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-11-2560
ปิด
2/2560
0
11
  กิจกรรมพิเศษ*
15-06-2560
ปิด
1/2560
0
12
  กิจกรรมพิเศษ*
15-06-2560
ปิด
1/2560
0
13
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
128
14
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
132
15
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
101
16
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
115
17
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
69
18
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
130
19
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
122
20
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
98
21
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
130
22
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
112
23
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
129
24
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
22-07-2560
ปิด
1/2560
120
25
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
22-07-2560
ปิด
1/2560
90
26
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
127
27
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
118
28
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
74
29
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
138
30
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
125
31
  คุณธรรมและความเป็นไทย
07-12-2559
ปิด
2/2559
131
32
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
07-12-2559
ปิด
2/2559
121
33
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
07-12-2559
ปิด
2/2559
0
34
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
18-01-2560
ปิด
1/2559
141
35
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
18-01-2560
ปิด
1/2559
135
36
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
19-02-2560
ปิด
2/2559
124
37
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
19-02-2560
ปิด
2/2559
124
38
  กีฬาสีระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
178
39
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-
ปิด
1/2558
173
40
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
1/2558
178
41
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
-
ปิด
1/2558
187
42
  บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม
-
ปิด
1/2558
180
43
  สัมพันธ์น้องพี่ (bye'nior)
-
ปิด
1/2558
187
44
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
194
45
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
-
ปิด
1/2558
184
46
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
1/2558
187
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
146
2
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
77
3
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
93
4
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
166
5
  เทคโนจิตอาสา
26-10-2560
ปิด
1/2560
79
6
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
153
7
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
86
8
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
94
9
  กีฬาระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
86
10
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
0
11
  กีฬาระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
93
12
  กีฬาระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
143
13
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
157
14
  ทำบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
153
15
  ทำบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
79
16
  ทาบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
84
17
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
17-01-2561
เปิด
2/2560
251
18
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
17-01-2561
เปิด
2/2560
98
19
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
17-01-2561
เปิด
2/2560
87
20
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
153
21
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
89
22
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
84
23
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
29-06-2560
ปิด
1/2560
153
24
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
13-07-2559
ปิด
1/2559
120
25
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
13-07-2559
ปิด
1/2559
98
26
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
14-07-2559
ปิด
1/2559
110
27
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
14-07-2559
ปิด
1/2559
112
28
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
22-06-2559
ปิด
1/2559
139
29
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
22-06-2559
ปิด
1/2559
127
30
  ทำบุญคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
110
31
  ทำบุญคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
112
32
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2559
ปิด
1/2559
130
33
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2559
ปิด
1/2559
112
34
  กิจกรรมพิเศษ*
07122559
ปิด
1/2559
115
35
  กิจกรรมพิเศษ*
07122559
ปิด
1/2559
114
36
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
106
37
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
1/2559
147
38
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
114
39
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
143
40
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
29-06-2560
ปิด
2/2559
250
41
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
29-06-2560
ปิด
2/2559
109
42
  ศึกษาดูงาน
01-01-59
ปิด
1/2559
19
43
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
01-01-59
ปิด
1/2559
19
44
  กิจกรรมออกแนะแนว
01-01-59
ปิด
1/2559
19
45
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
01-01-59
ปิด
1/2559
19
46
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการ
01-01-59
ปิด
1/2559
19
47
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
19-08-2558
ปิด
1/2558
195
48
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
19-08-2558
ปิด
1/2558
190
49
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
04-05-2559
ปิด
2/2558
173
50
  ทำบุญคณะ
20-08-2558
ปิด
1/2558
187
51
  กีฬาระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
145
52
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
24-02-2559
ปิด
1/2558
145
53
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-09-2558
ปิด
1/2558
173
54
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
20-08-58
ปิด
1/2558
186
55
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
19-08-2558
ปิด
1/2558
189
56
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
01-01-58
ปิด
1/2558
20
57
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
01-01-58
ปิด
1/2558
17
58
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
01-01-58
ปิด
1/2558
19
59
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
01-01-58
ปิด
1/2558
15
60
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
01-01-58
ปิด
1/2558
17
61
  ราชภัฏวิชาการและวิชาชีพ
01-01-58
ปิด
1/2558
58
62
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
01-01-58
ปิด
1/2558
59
63
  แห่เทียนพรรษา
01-01-58
ปิด
1/2558
59
64
  5 ส
01-01-58
ปิด
1/2558
56
65
  สัมพันธ์น้องพี่รวมพล คนคอม
01-01-58
ปิด
1/2558
55
66
  ศึกษาดูงาน
01-01-58
ปิด
1/2558
27
67
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
01-01-58
ปิด
1/2558
27
68
  กิจกรรมออกแนะแนว
01-01-58
ปิด
1/2558
27
69
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
01-01-58
ปิด
1/2558
27
70
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการ
01-01-58
ปิด
1/2558
27
71
  เทคโนจิตอาสา
28-12-2560
ปิด
2
37
72
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
28-12-2560
ปิด
2
97
73
  ราชภัฏวิชาการและวิชาชีพ
01-01-59
ปิด
59
21
74
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
21
75
  แห่เทียนพรรษา
01-01-59
ปิด
59
21
76
  5 ส
01-01-59
ปิด
59
21
77
  สัมพันธ์น้องพี่รวมพล คนคอม
01-01-59
ปิด
59
21
78
  ราชภัฏวิชาการและวิชาชีพ
01-01-59
ปิด
59
37
79
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
37
80
  แห่เทียนพรรษา
01-01-59
ปิด
59
37
81
  5 ส
01-01-59
ปิด
59
37
82
  สัมพันธ์น้องพี่รวมพล คนคอม
01-01-59
ปิด
59
37
83
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
01-01-59
ปิด
59
9
84
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
01-01-59
ปิด
59
10
85
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
01-01-59
ปิด
59
10
86
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
01-01-59
ปิด
59
9
87
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
01-01-59
ปิด
59
10
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15-06-2560
ปิด
1/2560
214
2
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
3
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2558
0
4
  พิธีไหว้ครู
-
ปิด
1/2558
0
5
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2558
0
6
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
0
7
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2558
0
8
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2558
0
9
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
-
ปิด
1/2558
0
10
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
หน่วยงาน โปรแกรมวิชา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.