ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
11-04-2564 07:11:33
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
ย้อนกลับ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | H 0401 PHM บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วันที่จัด 24-10-2561 | ปีการศึกษา 2561
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
31
รวม  
31
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.