ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
08-03-2564 22:52:24
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กิจกรรมชุมนุม
22-02-2562
ปิด
2562
203
2
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
13-03-2562
ปิด
2562
375
3
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
13-03-2562
ปิด
2562
402
4
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
13-03-2562
ปิด
2562
186
5
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-07-2561
ปิด
2561
1
6
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
2560
496
7
  ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
30-08-2562
ปิด
2560
798
8
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
2560
468
9
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2560
469
10
  แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
-
ปิด
2560
472
11
  ปัจฉิมนิเทศ
-
ปิด
2560
469
12
  กิจกรรมชุมนุม
-
ปิด
2560
467
13
  ครุอาสาค่ายพัฒนาชนบท
-
ปิด
2560
467
14
  ประเพณีลอยกระทง
-
ปิด
2560
467
15
  พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ
-
ปิด
2560
441
16
  ประเพณีลอยกระทง
-
ปิด
2560
497
17
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2560
497
18
  แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
-
ปิด
2560
497
19
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
2560
497
20
  ปัจฉิมนิเทศ
-
ปิด
2560
497
21
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
2560
497
22
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
13-03-2562
ปิด
12562
0
23
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-01-2563
ปิด
2/2562
321
24
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-01-2563
ปิด
2/2562
28
25
  ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ
12-01-2563
ปิด
2/2562
360
26
  พัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
16-01-2563
ปิด
2/2562
6
27
  พัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
14-08-2562
ปิด
1/2562
835
28
  พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ
14-08-2562
ปิด
1/2562
884
29
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
07-07-2562
ปิด
1/2562
0
30
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
07-07-2562
ปิด
1/2562
171
31
  กีฬาระหว่างคณะ
01-03-2563
เปิด
2/2562
335
32
  กีฬาระหว่างคณะ
01-03-2563
เปิด
2/2562
362
33
  กีฬาระหว่างคณะ
01-03-2563
เปิด
2/2562
358
34
  กีฬาระหว่างคณะ
01-03-2563
เปิด
2/2562
361
35
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
04-03-2563
เปิด
2/2562
329
36
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
04-03-2563
เปิด
2/2562
360
37
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
04-03-2563
เปิด
2/2562
371
38
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
04-03-2563
เปิด
2/2562
424
39
  พิธีไหว้ครูคณะ
25-07-2562
ปิด
1/2562
0
40
  พิธีไหว้ครูคณะ
25-07-2562
ปิด
1/2562
385
41
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
25-07-2562
ปิด
1/2562
440
42
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
25-07-2562
ปิด
1/2562
449
43
  ประเพณีลอยกระทง
18-11-2562
ปิด
1/2562
349
44
  ประเพณีลอยกระทง
18-11-2562
ปิด
1/2562
359
45
  ประเพณีลอยกระทง
18-11-2562
ปิด
1/2562
398
46
  ประเพณีลอยกระทง
18-11-2562
ปิด
1/2562
454
47
  วันวัฒนธรรม
12-01-2563
ปิด
2/2562
338
48
  ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ
12-01-2563
ปิด
2/2562
329
49
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-01-2563
ปิด
2/2562
288
50
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-01-2563
ปิด
2/2562
254

จำนวน 83 รายการ : 2 หน้า | [ 1 ] ( 2 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.