ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 11:47:34
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กิจกรรมชุมนุม
22-02-2562
ปิด
2562
203
2
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
13-03-2562
ปิด
2562
375
3
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
13-03-2562
ปิด
2562
402
4
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
13-03-2562
ปิด
2562
186
5
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-07-2561
ปิด
2561
1
6
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
2560
496
7
  ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
30-08-2562
ปิด
2560
798
8
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
2560
468
9
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2560
469
10
  แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
-
ปิด
2560
472
11
  ปัจฉิมนิเทศ
-
ปิด
2560
469
12
  กิจกรรมชุมนุม
-
ปิด
2560
467
13
  ครุอาสาค่ายพัฒนาชนบท
-
ปิด
2560
467
14
  ประเพณีลอยกระทง
-
ปิด
2560
467
15
  พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ
-
ปิด
2560
441
16
  ประเพณีลอยกระทง
-
ปิด
2560
497
17
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2560
497
18
  แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
-
ปิด
2560
497
19
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
2560
497
20
  ปัจฉิมนิเทศ
-
ปิด
2560
497
21
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
2560
497
22
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
13-03-2562
ปิด
12562
0
23
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
02-07-2565
ปิด
1/2565
387
24
  กิจกรรมพิเศษ*
02-07-2565
ปิด
1/2565
394
25
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
04-07-2565
ปิด
1/2565
395
26
  ปัจฉิมนิเทศ
03-07-2565
ปิด
1/2565
345
27
  พัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
16-07-2565
ปิด
1/2565
371
28
  แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
16-07-2565
ปิด
1/2565
355
29
  พิธีไหว้ครูคณะ
21-07-2565
ปิด
1/2565
377
30
  พิธีไหว้ครูคณะ
21-07-2565
ปิด
1/2565
340
31
  วันวัฒนธรรม
21-07-2565
ปิด
1/2565
325
32
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
03-09-2565
ปิด
1/2565
227
33
  ครุอาสาค่ายพัฒนาชนบท
03-09-2565
ปิด
1/2565
366
34
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08-03-2565
ปิด
2/2564
330
35
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08-03-2565
ปิด
2/2564
304
36
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08-03-2565
ปิด
2/2564
322
37
  ปัจฉิมนิเทศ
07-04-2565
ปิด
2/2564
129
38
  ปัจฉิมนิเทศ
07-04-2565
ปิด
2/2564
240
39
  พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ
05-03-2565
ปิด
2/2564
371
40
  พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ
06-03-2565
ปิด
2/2564
346
41
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-03-2565
ปิด
2/2564
322
42
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-03-2565
ปิด
2/2564
284
43
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08-03-2565
ปิด
2/2564
308
44
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-01-2563
ปิด
2/2562
321
45
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-01-2563
ปิด
2/2562
28
46
  ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ
12-01-2563
ปิด
2/2562
360
47
  พัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
16-01-2563
ปิด
2/2562
6
48
  พัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
14-08-2562
ปิด
1/2562
835
49
  พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ
14-08-2562
ปิด
1/2562
884
50
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
07-07-2562
ปิด
1/2562
0

จำนวน 104 รายการ : 3 หน้า | [ 1 ] ( 2 ) ( 3 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.