ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
08-03-2564 21:51:33
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2565
ปิด
2565
10
2
  กิจกรรมพิเศษ*
2565
ปิด
2565
2
3
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชา
2565
ปิด
2565
6
4
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2565
ปิด
2565
6
5
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2565
ปิด
2565
6
6
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2565
ปิด
2565
6
7
  กิจกรรมพิเศษ
2565
ปิด
2565
6
8
  กิจกรรมพิเศษ*
2564
ปิด
2564
8
9
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชา
2564
ปิด
2564
6
10
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2564
ปิด
2564
6
11
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2564
ปิด
2564
6
12
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2564
ปิด
2564
6
13
  กิจกรรมพิเศษ
2564
ปิด
2564
6
14
  จิตอาสาวิทยาการจัดการ
2564
ปิด
2564
7
15
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2564
ปิด
2564
9
16
  เตรียมความพร้อมรองรับการฝึกงาน
-
ปิด
2563
9
17
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27-07-2562
ปิด
2563
32
18
  กิจกรรมพิเศษ 3
2563
ปิด
2563
32
19
  สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2563
ปิด
2563
32
20
  FMS FRESHY NIGHT
29-11-2563
ปิด
2563
168
21
  FMS FRESHY NIGHT
29-11-2563
ปิด
2563
106
22
  FMS FRESHY NIGHT
29-11-2563
ปิด
2563
120
23
   Good Bye Senior
2563
ปิด
2563
10
24
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
16-12-2563
ปิด
2563
170
25
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
16-12-2563
ปิด
2563
164
26
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
16-12-2563
ปิด
2563
156
27
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
16-12-2563
ปิด
2563
157
28
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
16-12-2563
ปิด
2563
132
29
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
16-12-2563
ปิด
2563
133
30
   Good Bye Senior
2563
ปิด
2563
30
31
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2563
ปิด
2563
3
32
  กิจกรรมพิเศษ*
2563
ปิด
2563
20
33
  กิจกรรมพิเศษ*
2563
ปิด
2563
29
34
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
11-07-2563
ปิด
2563
56
35
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
11-07-2563
ปิด
2563
54
36
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
11-07-2563
ปิด
2563
55
37
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
11-07-2563
ปิด
2563
55
38
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2563
ปิด
2563
34
39
  พัฒนาจิตปัญญา 1
11-07-2563
ปิด
2563
55
40
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2563
ปิด
2563
2
41
  กิจกรรมพิเศษ*
2563
ปิด
2563
22
42
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2563
ปิด
2563
0
43
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2563
ปิด
2563
0
44
  กิจกรรมพิเศษ
2563
ปิด
2563
0
45
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2563
ปิด
2563
0
46
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2563
ปิด
2563
0
47
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
20-07-2563
ปิด
2563
0
48
  พบอาจารย์ที่ปรึกษา
2563
ปิด
2563
0
49
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
20-07-2563
ปิด
2563
0
50
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2563
ปิด
2563
0

จำนวน 583 รายการ : 12 หน้า | [ 1 ] ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.