ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 11:55:33
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
12-01-2566
ปิด
2566
19
2
  แห่เทียนพรรษา
09-01-2566
ปิด
2566
19
3
  ศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
04-01-2566
ปิด
2566
19
4
  5 ส
21-12-2566
ปิด
2566
19
5
  ครอบครูช่างก่อสร้าง/ทำบุญโปรแกรม
2565
ปิด
2565
87
6
  สานสัมพันธ์พี่น้องก่อสร้าง
2565
ปิด
2565
87
7
  ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง
2565
ปิด
2565
87
8
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
59-2560
ปิด
2565
13
9
  “ก่อสร้างอาสา” พัฒนาท้องถิ่น
2565
ปิด
2565
87
10
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
06-08-2562
ปิด
2565
0
11
  ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
2565
ปิด
2565
78
12
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2565
ปิด
2565
117
13
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2565
ปิด
2565
57
14
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2565
ปิด
2565
10
15
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
2564
ปิด
2565
8
16
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
2564
ปิด
2565
8
17
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
06-08-2562
ปิด
2565
44
18
  กีฬาคนไฟฟ้า
11-07-2565
ปิด
2565
12
19
  ราชภัฏวิชาการ
14-12-2565
ปิด
2565
12
20
  สานสัมพันไฟฟ้าและศิษย์เก่า
12-07-2565
ปิด
2565
12
21
  ศึกษาดูงาน
15-12-2565
ปิด
2565
12
22
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
ปี2
ปิด
2564
5
23
  สานสัมพันธ์พี่น้องก่อสร้าง
2564
ปิด
2564
60
24
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
ปี3
ปิด
2564
20
25
  ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง
2564
ปิด
2564
53
26
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
ปี3
ปิด
2564
35
27
  ราชภัฏวิชาการ/บริการวิชาการ
2564
ปิด
2564
61
28
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
ปี4
ปิด
2564
27
29
  ทำบญคนไฟฟ้า
22-08-2564
ปิด
2564
6
30
  กีฬาคนไฟฟ้า
28-08-2564
ปิด
2564
6
31
  สานสัมพันไฟฟ้าและศิษย์เก่า
21-09-2564
ปิด
2564
6
32
  ศึกษาดูงาน
14-10-2564
ปิด
2564
6
33
  ทำบญคนไฟฟ้า
15-07-2564
ปิด
2564
25
34
  กีฬาคนไฟฟ้า
15-07-2564
ปิด
2564
25
35
  สานสัมพันไฟฟ้าและศิษย์เก่า
20-07-2564
ปิด
2564
25
36
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
ปี1
ปิด
2564
7
37
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
ปี1
ปิด
2564
13
38
  ครอบครูช่างก่อสร้าง/ทำบุญโปรแกรม
2564
ปิด
2564
39
39
  “ก่อสร้างอาสา” พัฒนาท้องถิ่น
2564
ปิด
2564
39
40
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
ปี2
ปิด
2564
20
41
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
ปี3
ปิด
2564
15
42
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
16-06-2564
ปิด
2564
193
43
  สำนึกรักษ์ความเป็นไทย
19-11-2564
ปิด
2564
214
44
  สำนึกรักษ์ความเป็นไทย
19-11-2564
ปิด
2564
344
45
  สำนึกรักษ์ความเป็นไทย
19-11-2564
ปิด
2564
446
46
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
2564
ปิด
2564
0
47
  ทำบญคนไฟฟ้า
18-07-2564
ปิด
2564
12
48
  กีฬาคนไฟฟ้า
19-07-2564
ปิด
2564
12
49
  ราชภัฏวิชาการ
28-01-2565
ปิด
2564
12
50
  สานสัมพันไฟฟ้าและศิษย์เก่า
17-07-2564
ปิด
2564
12

จำนวน 495 รายการ : 10 หน้า | [ 1 ] ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.