ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 11:02:03
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  พิธีไหว้ครู
07-08-2565
ปิด
2565
259
2
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
10-06-2565
ปิด
2565
0
3
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
04-09-2565
ปิด
2565
180
4
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
10-06-2558
ปิด
2558
163
5
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
22-06-2565
ปิด
1/2558
0
6
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2558
0
7
  พิธีไหว้ครู
-
ปิด
1/2558
0
8
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2558
0
9
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
0
10
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2558
0
11
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2558
0
12
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
-
ปิด
1/2558
0
13
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0

จำนวน 13 รายการ : 1 หน้า | [ 1 ]

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.