ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
08-03-2564 23:05:31
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
15-12-2563
เปิด
2563
10
2
  พิธีไหว้ครูคณะ
15-12-2563
เปิด
2563
0
3
  พิธีผูกข้อมือรับขวัญดอกปีบ
19-12-2563
เปิด
2563
0
4
  เลือกตั้งนายกสโมนักศึกษาพยาบาล
19-12-2563
เปิด
2563
0
5
  วันเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินี
19-12-2563
เปิด
2563
0
6
  พิธีรับหมวก - เข็ม จุดเทียนไนติงเกล
19-12-2563
เปิด
2563
0
7
  วันครบรอบสวรรคตสมเด็จย่า
19-12-2563
เปิด
2563
0
8
  วันมหิดล
19-12-2563
เปิด
2563
0
9
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
19-12-2563
เปิด
2563
0

จำนวน 9 รายการ : 1 หน้า | [ 1 ]

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.