ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 12:04:58
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
19-12-2565
เปิด
2565
0
2
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-12-2565
เปิด
2565
0
3
  พิธีผูกข้อมือรับขวัญดอกปีบ
19-12-2565
เปิด
2565
0
4
  เลือกตั้งนายกสโมนักศึกษาพยาบาล
19-12-2565
เปิด
2565
0
5
  วันเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินี
19-12-2565
เปิด
2565
0
6
  พิธีรับหมวก - เข็ม จุดเทียนไนติงเกล
19-12-2565
เปิด
2565
0
7
  วันครบรอบสวรรคตสมเด็จย่า
19-12-2565
เปิด
2565
0
8
  วันมหิดล
19-12-2565
เปิด
2565
0
9
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
19-12-2565
เปิด
2565
0
10
  กีฬาสีภายในคณะ
19-12-2565
เปิด
2565
0
11
  ซ้อมเพลงเชียร์
19-12-2565
เปิด
2565
0
12
  กิจกรรมจิตอาสาครบรอบสวรรคต ร.9
19-12-2565
เปิด
2565
0
13
  วันปิยมหาราช
19-12-2565
เปิด
2565
0
14
  วันพ่อแห่งชาติ
12-12-2565
เปิด
2565
0
15
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
19-12-2565
เปิด
2565
0
16
  วันพยาบาลแห่งชาติ
19-12-2565
เปิด
2565
0
17
  วันพยาบาลสากล
19-12-2565
เปิด
2565
0
18
  สืบสานประเพณีลอยกระทง
19-12-2565
เปิด
2565
0
19
  วันเด็กแห่่งชาติ
19-12-2565
เปิด
2565
0
20
  ปฐมนิเทศนักศึกษา
19-12-2565
เปิด
2565
0
21
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-12-2565
เปิด
2565
0
22
  เลือกตั้งนายกสโมนักศึกษาพยาบาล
19-12-2565
เปิด
2565
0
23
  พิธีรับหมวก - เข็ม พิธีจุดเทียนไนติงเกล
19-12-2565
เปิด
2565
0
24
  กีฬาสีภายในคณะ
19-12-2565
เปิด
2565
0
25
  กิจกรรมจิตอาสาครบรอบสวรรคต ร.9
19-12-2565
เปิด
2565
0
26
  วันพ่อแห่งชาติ
19-12-2565
เปิด
2565
0
27
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
19-12-2565
เปิด
2565
0
28
  วันพยาบาลแห่งชาติ
19-12-2565
เปิด
2565
0
29
  วันพยาบาลสากล
19-12-2565
เปิด
2565
0
30
  สืบสานประเพณีลอยกระทง
19-12-2565
เปิด
2565
0
31
  วันเด็กแห่งชาติ
19-12-2565
เปิด
2565
0
32
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-12-2565
เปิด
2565
0
33
  กิจกรรมจิตอาสา
19-12-2565
เปิด
2565
0
34
  วันพยาบาลแห่งชาติ
19-12-2565
เปิด
2565
0
35
  วันพยาบาลสากล
19-12-2565
เปิด
2565
0
36
  กิจกรรมจิตอาสา
19-12-2565
เปิด
2565
0
37
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
19-12-2565
เปิด
2565
0
38
  วันพยาบาลสากล
19-12-2565
เปิด
2565
0
39
  ปัจฉิมนิเทศคณะ
19-12-2565
เปิด
2565
0
40
  Goodbye senior
19-12-2565
เปิด
2565
0
41
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
19-12-2564
เปิด
2564
36
42
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-12-2564
เปิด
2564
36
43
  พิธีผูกข้อมือรับขวัญดอกปีบ
19-12-2564
เปิด
2564
36
44
  เลือกตั้งนายกสโมนักศึกษาพยาบาล
19-12-2564
เปิด
2564
36
45
  วันเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินี
19-12-2564
เปิด
2564
36
46
  พิธีรับหมวก - เข็ม จุดเทียนไนติงเกล
19-12-2564
เปิด
2564
36
47
  วันครบรอบสวรรคตสมเด็จย่า
19-12-2564
เปิด
2564
36
48
  วันมหิดล
19-12-2564
เปิด
2564
36
49
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
19-12-2564
เปิด
2564
36
50
  กิจกรรมจิตอาสาครบรอบสวรรคต ร.9
21-11-2564
เปิด
2564
36

จำนวน 120 รายการ : 3 หน้า | [ 1 ] ( 2 ) ( 3 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.