ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
11-04-2564 07:19:22
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
501
  สังสรรค์ส่งท้ายปี 4
01-03-2559
ปิด
1/2559
0
502
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-11-2559
ปิด
2/2559
381
503
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
209
504
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
238
505
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
319
506
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
265
507
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
376
508
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
335
509
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
510
  ประชุมเปิดภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
511
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
1/2558
516
512
  สานสัมพันธ์น้องใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
513
  กีฬาสีระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
516
514
  ประชุมเชียร์
-
ปิด
1/2558
516
515
  พัฒนาอัตลักษณ์นักนิติศาสตร์
08-07-2562
ปิด
1/2558
3
516
  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
-
ปิด
1/2558
516
517
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
08-07-2562
ปิด
1/2558
1
518
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
-
ปิด
1/2558
516
519
  จัดนิทรรศการผลงานด้านกฎหมาย
08-07-2562
ปิด
1/2558
1
520
  กิจกรรมพิเศษ*
-
ปิด
1/2558
516
521
  ออกค่ายอาสาพัฒนาและให้ความรู้ด้านกฎหมาย
08-07-2562
ปิด
1/2558
1
522
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
523
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
08-07-2562
ปิด
1/2558
1
524
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
1/2558
516
525
  พัฒนาอัตลักษณ์นักนิติศาสตร์
08-07-2562
ปิด
2/2558
3
526
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
516
527
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
08-07-2562
ปิด
2/2558
3
528
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
-
ปิด
1/2558
516
529
  แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
08-07-2562
ปิด
2/2558
3
530
  ออกค่ายอาสาพัฒนาและให้ความรู้ด้านกฎหมาย
08-07-2562
ปิด
2/2558
3
531
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
08-07-2562
ปิด
2/2558
3
532
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
08-07-2562
ปิด
1/2558
1
533
  รับน้องโปรแกรมวิชา
01-03-2558
ปิด
1/2558
0
534
  ยกน้ำชาคาราวะอาจารย์
01-03-2558
ปิด
1/2558
0
535
  ภาษาและวัฒนธรรม
01-03-2558
ปิด
1/2558
0
536
  เทศกาลตรุษจีน
01-03-2558
ปิด
1/2558
0
537
  สังสรรค์ส่งท้ายปี 4
01-03-2558
ปิด
1/2558
0
538
  รับน้องโปรแกรมวิชา
01-03-2558
ปิด
1/2558
0
539
  ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม
01-03-2559
ปิด
1/2558
0

จำนวน 539 รายการ : 11 หน้า | หน้าแรก << ย้อนกลับ ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) [ 11 ]

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.