ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
11-04-2564 08:14:55
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
51
  ศึกษาดูงาน/ ทัศนศึกษา
22-02-2560
ปิด
2560
31
52
  พิธีไหว้ครูคณะ
29-07-2563
ปิด
1/2563
56
53
  วันแรกพบรับน้องโปรแกรม
25-06-2563
ปิด
1/2563
12
54
  งานไหว้ครูโปรแกรม
28-07-2563
ปิด
1/2563
12
55
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
07-09-2563
ปิด
1/2563
12
56
  งานสังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
14-12-2563
ปิด
1/2563
0
57
  โปรแกรมวิชาสู่ความโดดเด่น
10-02-2564
ปิด
2/2563
0
58
  ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่แหล่งงาน
29-79-2563
ปิด
1/2563
52
59
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
23-07-2563
ปิด
1/2563
83
60
  สานสัมพันธ์พี่น้อง
07-07-2563
ปิด
1/2563
225
61
  ไหว้ครู
22-07-2563
ปิด
1/2563
225
62
  วันภาษาไทย
30-07-2563
ปิด
1/2563
225
63
  พิธีไหว้ครูคณะ
29-07-2563
เปิด
1/2563
136
64
  จิตอาสา
02-09-2563
ปิด
1/2563
225
65
  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
23-07-2563
เปิด
1/2563
223
66
  ศึกษาดูงาน
02-02-2564
ปิด
2/2563
225
67
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-07-2563
เปิด
1/2563
135
68
  กิจกรรมพิเศษ*
26-10-2563
เปิด
1/2563
244
69
  สังสรรค์ส่งท้ายปี 4
03-02-2563
ปิด
2/2563
60
70
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
21-07-2563
ปิด
1/2563
51
71
  เทศกาลตรุษจีน
03-08-2563
ปิด
1/2563
60
72
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิตโปรแกรมวิชา
22-08-2563
ปิด
1/2563
51
73
  ภาษาและวัฒนธรรม
03-10-2563
ปิด
1/2563
60
74
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
16-09-2563
ปิด
1/2563
51
75
  ยกน้ำชาคาราวะอาจารย์
03-08-2563
ปิด
1/2563
60
76
  สิงห์สักทองรักท้องถิ่น
22-11-2563
ปิด
2/2563
51
77
  รับน้องโปรแกรมวิชา
13-07-2563
ปิด
1/2563
60
78
  เตรียมความพร้อมสู้ตลาดแรงงาน
16-12-2563
ปิด
2/2563
51
79
  งานสังสรรค์ส่งปี 4
24-12-2563
ปิด
2/2563
9
80
  ศึกษาดูงาน/ ทัศนศึกษา
23-07-2562
ปิด
1/2563
9
81
  งานสังสรรค์รับน้องโปรแกรมวิชา
26-07-2563
ปิด
1/2563
9
82
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชา
29-08-2563
ปิด
1/2563
9
83
  บวงสรวงพระพิฆเณศ
24-08-2563
ปิด
1/2563
9
84
  ศึกษาดูงาน/ ทัศนศึกษา
26-11-2563
ปิด
2/2563
9
85
  ราชภัฏวิชาการโปรแกรมวิชา
25-08-2563
ปิด
1/2563
13
86
  ไหว้ครู/ทำบุญโปรแกรมวิชา
25-09-2563
ปิด
1/2563
13
87
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิตโปรแกรม
25-08-2563
ปิด
1/2563
13
88
  ค่ายภาษาอังกฤษ
25-11-2563
ปิด
2/2563
13
89
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
25-12-2563
ปิด
2/2563
13
90
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปแกรมวิชา
21-07-2563
ปิด
1/2563
52
91
  แข่งขันว่าความศาลจำลอง
18-08-2563
ปิด
1/2563
52
92
  ออกค่ายอาสาพัฒนาและให้ความรู้ด้านกฎหมาย
27-11-2563
ปิด
2/2563
52
93
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
17-12-2563
ปิด
2/2563
52
94
  ศึกษาดูงาน
23-11-2563
ปิด
2/2563
52
95
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
25-02-2564
เปิด
2/2563
83
96
  ประชุมเปิดภาคเรียน
25-11-2563
เปิด
2/2563
185
97
  สัจจะออมทรัพย์/การมีส่วนร่วมกับโปรแกรมวิชา
08-09-2563
ปิด
1/2563
33
98
  บำเพ็ญประโยชน์
08-08-2563
ปิด
1/2563
33
99
  สังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
16-09-2563
ปิด
1/2563
33
100
  วิชาการของโปรแกรมวิชา
03-09-2563
ปิด
1/2563
33

จำนวน 539 รายการ : 11 หน้า | หน้าแรก << ย้อนกลับ ( 1 ) [ 2 ] ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.