ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
11-04-2564 07:56:23
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
101
  รับน้องโปรแกรมวิชา
08-07-2563
ปิด
1/2563
33
102
  วิชาการของโปรแกรมวิชา
28-07-2562
ปิด
1/2562
33
103
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
10-02-2562
ปิด
2/2562
0
104
  วันแรกพบรับน้องโปรแกรม
16-06-2562
ปิด
1/2562
12
105
  งานไหว้ครูโปรแกรม
16-08-2562
ปิด
1/2562
12
106
  ศึกษาปฏิบัติการทักษะทาง GIS
23-09-2562
ปิด
1/2562
12
107
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
11-02-2562
ปิด
1/2562
56
108
  งานสังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
22-01-2563
ปิด
2/2562
12
109
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิตโปรแกรมวิชา
11-02-2562
ปิด
1/2562
56
110
  โปรแกรมวิชาสู่ความโดดเด่น
07-02-2563
ปิด
2/2562
12
111
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
11-02-2562
ปิด
2/2562
56
112
  สิงห์สักทองรักท้องถิ่น
11-02-2562
ปิด
2/2562
56
113
  เตรียมความพร้อมสู้ตลาดแรงงาน
11-02-2562
ปิด
2/2562
56
114
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
05-02-2563
ปิด
2/2562
178
115
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
05-02-2563
เปิด
2/2562
230
116
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
15-12-2562
ปิด
2/2562
0
117
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
05-02-2563
ปิด
2/2562
231
118
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
05-02-2563
ปิด
2/2562
33
119
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปแกรมวิชา
26-07-2562
ปิด
1/2562
32
120
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
26-08-2562
ปิด
1/2562
0
121
  แข่งขันว่าความศาลจำลอง
26-09-2563
ปิด
1/2562
32
122
  ออกค่ายอาสาพัฒนาและให้ความรู้ด้านกฎหมาย
26-10-2563
ปิด
2/2562
32
123
  ศึกษาดูงาน
26-02-2563
ปิด
2/2562
32
124
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
26-03-2563
ปิด
2/2562
32
125
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
15-02-2562
ปิด
1/2562
91
126
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
15-02-2562
ปิด
1/2562
91
127
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
15-02-2562
ปิด
1/2562
91
128
  สิงห์สักทองรักท้องถิ่น
15-02-2562
ปิด
1/2562
91
129
  ส่งพี่บัณฑิต
15-02-2562
ปิด
1/2562
91
130
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
15-06-2562
ปิด
1/2562
142
131
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
20-07-2562
ปิด
1/2562
142
132
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
15-08-2562
ปิด
1/2562
142
133
  สิงห์สักทองรักท้องถิ่น
25-08-2562
ปิด
1/2562
142
134
  กีฬาสีระหว่างคณะ
29-02-2563
ปิด
2/2562
174
135
  ศึกษาดูงาน
19-09-2562
ปิด
1/2562
142
136
  บวงสรวงพระพิฆเณศ
22-02-2562
ปิด
1/2562
9
137
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
06-07-2562
ปิด
1/2562
304
138
  ประชุมเปิดภาคเรียน
06-07-2562
ปิด
1/2562
242
139
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
06-07-2562
เปิด
1/2562
138
140
  ประชุมเปิดภาคเรียน
06-07-2562
เปิด
1/2562
97
141
  ประชุมเปิดภาคเรียน
06-07-2562
ปิด
1/2562
49
142
  ประชุมเปิดภาคเรียน
06-07-2562
ปิด
1/2562
10
143
  ไหว้ครู
25-07-2562
ปิด
1/2562
0
144
  พิธีไหว้ครูคณะ
25-07-2562
ปิด
1/2562
308
145
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-02-2562
ปิด
2/2562
243
146
  พิธีไหว้ครูคณะ
25-07-2562
เปิด
1/2562
329
147
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-02-2562
ปิด
2/2562
1
148
  พิธีไหว้ครูคณะ
25-07-2562
ปิด
1/2562
243
149
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-02-2562
ปิด
2/2562
212
150
  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
11-07-2562
ปิด
1/2562
442

จำนวน 539 รายการ : 11 หน้า | หน้าแรก << ย้อนกลับ ( 1 ) ( 2 ) [ 3 ] ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.