ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
11-04-2564 07:39:21
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
151
  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
11-07-2562
เปิด
1/2562
269
152
  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
11-07-2562
ปิด
1/2562
210
153
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
15-08-2562
ปิด
1/2562
554
154
  สานสัมพันธ์พี่น้อง
07-17-2562
ปิด
1/2562
226
155
  ไหว้ครู
02-08-2562
ปิด
1/2562
227
156
  สานสัมพันธ์น้องใหม่คณะ
15-12-2562
เปิด
2/2562
234
157
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
15-08-2562
เปิด
1/2562
212
158
  วันภาษาไทย
30-07-2562
ปิด
1/2562
227
159
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
07-07-2562
เปิด
1/2562
211
160
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
19-11-2562
เปิด
2/2562
230
161
  จิตอาสา
20-10-2562
ปิด
2/2562
227
162
  กีฬาสีระหว่างคณะ
29-02-2563
เปิด
2/2562
226
163
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
04-09-2562
เปิด
1/2562
157
164
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
22-03-2562
เปิด
2/2562
1
165
  กิจกรรมพิเศษ*
18-08-2562
เปิด
2/2562
132
166
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
10-03-2563
เปิด
2/2562
2
167
  กิจกรรมพิเศษ*
18-08-2562
ปิด
2/2562
184
168
  กิจกรรมพิเศษ*
18-08-2562
ปิด
1/2562
129
169
  ยกน้ำชาคาราวะอาจารย์
03-09-2561
ปิด
1/2562
60
170
  ภาษาและวัฒนธรรม
03-11-2562
ปิด
2/2562
60
171
  เทศกาลตรุษจีน
03-08-2562
ปิด
1/2562
60
172
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชา
04-07-2562
ปิด
1/2562
9
173
  งานสังสรรค์รับน้องโปรแกรมวิชา
24-07-2562
ปิด
1/2562
9
174
  งานสังสรรค์ส่งปี 4
24-12-2562
ปิด
2/2562
9
175
  บวงสรวงพระพิฆเณศ
24-08-2562
ปิด
1/2562
9
176
  รับน้องโปรแกรมวิชา
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
177
  สังสรรค์ส่งท้ายปี 4
03-02-2562
ปิด
2/2562
60
178
  วิชาการของโปรแกรมวิชา
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
179
  สังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
180
  ไหว้ครู/ทำบุญโปรแกรมวิชา
20-02-2562
ปิด
1/2562
13
181
  บำเพ็ญประโยชน์
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
182
  ราชภัฏวิชาการโปรแกรมวิชา
25-07-2562
ปิด
1/2562
13
183
  สัจจะออมทรัพย์/การมีส่วนร่วมกับโปรแกรมวิชา
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
184
  ค่ายภาษาอังกฤษ
20-08-2562
ปิด
1/2562
13
185
  รับน้องโปรแกรมวิชา
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
186
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
25-11-2562
ปิด
2/2562
13
187
  วิชาการของโปรแกรมวิชา
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
188
  สังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
189
  บำเพ็ญประโยชน์
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
190
  สัจจะออมทรัพย์/การมีส่วนร่วมกับโปรแกรมวิชา
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
191
  รับน้องโปรแกรมวิชา
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
192
  วิชาการของโปรแกรมวิชา
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
193
  สังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
194
  บำเพ็ญประโยชน์
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
195
  สัจจะออมทรัพย์/การมีส่วนร่วมกับโปรแกรมวิชา
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
196
  รับน้องโปรแกรมวิชา
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
197
  พัฒนาอัตลักษณ์นักนิติศาสตร์
15-07-2562
ปิด
1/2562
109
198
  วิชาการของโปรแกรมวิชา
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
199
  สังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
200
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
30-07-2562
ปิด
1/2562
52

จำนวน 539 รายการ : 11 หน้า | หน้าแรก << ย้อนกลับ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) [ 4 ] ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.