ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
11-04-2564 07:29:54
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
201
  บำเพ็ญประโยชน์
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
202
  แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
17-09-2562
ปิด
1/2562
52
203
  สัจจะออมทรัพย์/การมีส่วนร่วมกับโปรแกรมวิชา
07-10-2562
ปิด
1/2562
37
204
  ออกค่ายอาสาพัฒนาและให้ความรู้ด้านกฎหมาย
03-10-2562
ปิด
1/2562
52
205
  พิธีไหว้ครูคณะ
07-10-2562
ปิด
1/2562
8
206
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
16-08-2562
ปิด
1/2562
52
207
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
07-10-2562
ปิด
1/2562
3
208
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
07-10-2562
ปิด
1/2562
3
209
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-08-2562
ปิด
1/2562
112
210
  ศึกษาดูงาน
15-03-2562
ปิด
2/2562
25
211
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
19-11-2562
ปิด
2/2562
221
212
  สัจจะออมทรัพย์/การมีส่วนร่วมกับโปรแกรมวิชา
01-09-2562
ปิด
1/2562
33
213
  บำเพ็ญประโยชน์
08-08-2562
ปิด
1/2562
33
214
  สังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
08-11-2562
ปิด
2/2562
33
215
  รับน้องโปรแกรมวิชา
08-07-2562
ปิด
1/2562
33
216
  ไหว้ครู/ทำบุญโปรแกรมวิชา
08-11-2561
ปิด
2/2561
22
217
  ราชภัฏวิชาการโปรแกรมวิชา
08-11-2561
ปิด
2/2561
33
218
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
08-11-2561
ปิด
2/2561
36
219
  ไหว้ครู/ทำบุญโปรแกรมวิชา
08-08-2561
ปิด
1/2561
22
220
  วันแรกพบรับน้องโปรแกรม
25-06-2561
ปิด
1/2561
12
221
  งานไหว้ครูโปรแกรม
14-08-2561
ปิด
1/2561
12
222
  ศึกษาภาคสนามด้านธรณีวิทยา
14-9-2561
ปิด
1/2561
12
223
  งานสังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
25-01-2562
ปิด
2/2561
12
224
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
11-02-2561
ปิด
1/2561
56
225
  โปรแกรมวิชาสู่ความโดดเด่น
05-02-2562
ปิด
2/2561
12
226
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
11-02-2561
ปิด
1/2561
56
227
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
11-02-2562
ปิด
2/2561
56
228
  ศึกษาดูงาน
11-02-2561
ปิด
2/2561
56
229
  สิงห์สักทองรักท้องถิ่น
11-02-2561
ปิด
1/2561
56
230
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-07-2561
ปิด
1/2561
67
231
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
06-07-2561
ปิด
1/2561
183
232
  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
19-11-2561
ปิด
2/2561
56
233
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
06-07-2561
เปิด
1/2561
337
234
  ประชุมเปิดภาคเรียน
06-07-2561
ปิด
1/2561
274
235
  ประชุมเปิดภาคเรียน
06-07-2561
ปิด
1/2561
283
236
  สานสัมพันธ์น้องใหม่คณะ
19-02-2561
ปิด
1/2561
25
237
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2561
ปิด
1/2561
0
238
  กีฬาสีระหว่างคณะ
28-10-2560
ปิด
2/2561
16
239
  ประชุมเปิดภาคเรียน
06-07-2561
ปิด
1/2561
168
240
  ประชุมเปิดภาคเรียน
06-07-2561
เปิด
1/2561
331
241
  กิจกรรมพิเศษ*
19-12-2561
ปิด
2/2561
103
242
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
26-08-2561
ปิด
1/2561
32
243
  แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
26-10-2561
ปิด
2/2561
32
244
  ออกค่ายอาสาพัฒนาและให้ความรู้ด้านกฎหมาย
26-12-2561
ปิด
2/2561
32
245
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
26-03-2562
ปิด
2/2561
32
246
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
08-07-2562
ปิด
1/2561
4
247
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
15-02-2562
ปิด
1/2561
91
248
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิตโปรแกรมวิชา
15-02-2562
ปิด
1/2561
91
249
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
15-02-2562
ปิด
1/2561
91
250
  งานสังสรรค์รับน้องโปรแกรมวิชา
26-09-2561
ปิด
1/2561
9

จำนวน 539 รายการ : 11 หน้า | หน้าแรก << ย้อนกลับ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) [ 5 ] ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.