ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
11-04-2564 07:13:03
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
251
  เตรียมความพร้อมสู้ตลาดแรงงาน
15-02-2562
ปิด
1/2561
91
252
  งานสังสรรค์รับน้องโปรแกรมวิชา
26-09-2561
ปิด
1/2561
1
253
  
15-02-2562
ปิด
1/2561
0
254
  งานสังสรรค์รับน้องโปรแกรมวิชา
26-09-2561
ปิด
1/2561
1
255
  สิงห์สักทองรักท้องถิ่น
15-02-2562
ปิด
1/2561
91
256
  งานสังสรรค์รับน้องโปรแกรมวิชา
26-09-2561
ปิด
1/2561
1
257
  กิจกรรมพิเศษ*
27-12-2561
ปิด
2/2561
2
258
  งานวันแรกพบ
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
259
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
27-12-2561
ปิด
2/2561
2
260
  งานไหว้ครูโปรแกรม
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
261
  ศึกษาภาคสนามด้านธรณีวิทยา
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
262
  งานสังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
30-09-2561
ปิด
1/2561
22
263
  โปรแกรมวิชาสู่ความโดดเด่น
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
264
  วันแรกพบรับน้องโปรแกรม
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
265
  งานไหว้ครูโปรแกรม
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
266
  ศึกษาภาคสนามด้านธรณีวิทยา
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
267
  งานสังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
268
  โปรแกรมวิชาสู่ความโดดเด่น
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
269
  วันแรกพบรับน้องโปรแกรม
30-09-2561
ปิด
1/2561
22
270
  งานไหว้ครูโปรแกรม
30-09-2561
ปิด
1/2561
22
271
  ศึกษาปฏิบัติการทักษะทาง GIS
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
272
  งานสังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
273
  โปรแกรมวิชาสู่ความโดดเด่น
30-09-2561
ปิด
1/2561
22
274
  งานสังสรรค์ส่งปี 4
22-02-2562
ปิด
1/2561
9
275
  วันแรกพบรับน้องโปรแกรม
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
276
  งานไหว้ครูโปรแกรม
30-09-2561
ปิด
1/2561
20
277
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชา
22-02-2562
ปิด
1/2561
9
278
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
279
  งานสังสรรค์รับน้องโปรแกรมวิชา
22-02-2562
ปิด
1/2561
8
280
  งานสังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
281
  ศึกษาดูงาน/ ทัศนศึกษา
22-02-2562
ปิด
1/2561
31
282
  โปรแกรมวิชาสู่ความโดดเด่น
30-09-2561
ปิด
1/2561
23
283
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชา
22-02-2560
ปิด
1/2561
31
284
  งานสังสรรค์รับน้องโปรแกรมวิชา
22-02-2562
ปิด
1/2561
30
285
  สานสัมพันธ์พี่น้อง
02-10-2561
ปิด
1/2561
165
286
  ไหว้ครู
02-10-2561
ปิด
1/2561
165
287
  วันภาษาไทย
02-10-2561
ปิด
1/2561
165
288
  จิตอาสา
02-10-2561
ปิด
1/2561
165
289
  ศึกษาดูงาน
02-10-2561
ปิด
1/2561
165
290
  สานสัมพันธ์พี่น้อง
02-10-2561
ปิด
1/2561
227
291
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-07-2561
เปิด
1/2561
257
292
  ไหว้ครู
02-07-2561
ปิด
1/2561
227
293
  วันภาษาไทย
29-07-2561
ปิด
1/2561
227
294
  จิตอาสา
07-10-2561
ปิด
1/2561
227
295
  ศึกษาดูงาน
09-10-2561
ปิด
1/2561
227
296
  กิจกรรมพิเศษ*
06-03-2562
เปิด
2/2561
4
297
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
19-12-2561
เปิด
1/2561
170
298
  สังสรรค์ส่งท้ายปี 4
01-03-2560
ปิด
1/2561
0
299
  ยกน้ำชาคาราวะอาจารย์
01-03-2561
ปิด
1/2561
0
300
  ภาษาและวัฒนธรรม
01-03-2561
ปิด
1/2561
0

จำนวน 539 รายการ : 11 หน้า | หน้าแรก << ย้อนกลับ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) [ 6 ] ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.