ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 12:10:55
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
801
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
57
802
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
1/2558
44
803
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2565
ปิด
2565
19
804
  กิจกรรมพิเศษ
2566
ปิด
2566
0
805
  เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 2
11-01-2566
ปิด
2/2566
11
806
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2563
ปิด
2563
8
807
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
16-06-2565
ปิด
1/2565
210
808
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2563
ปิด
2563
8
809
  กิจกรรมพิเศษ
2563
ปิด
2563
8
810
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2564
ปิด
2564
0
811
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2564
ปิด
2564
0
812
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2564
ปิด
2564
0
813
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2564
ปิด
2564
9
814
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
11-07-2565
ปิด
1/2565
82
815
  อบรมทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
07-08-2565
ปิด
1/2565
82
816
  อบรมทักษะการบริการในงานการเงิน
10-10-2565
ปิด
1/2565
82
817
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการเงิน
2564
ปิด
1/2564
69
818
  สืบสานสืบศิลป์ตามถิ่นรอยไทย
10-08-2564
ปิด
2/2564
74
819
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2565
ปิด
2565
98
820
  อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ การวิจัย
2564
ปิด
2/2564
69
821
  กิจกรรมพิเศษ*
2565
ปิด
2565
98
822
  อบรมเทคนิคการถอดบทเรียน
2564
ปิด
2/2564
68
823
  บัณฑิตจิตบริการ
2565
ปิด
2565
28
824
  การแข่งขันทักษะทางการตลาด
MK
ปิด
MK
1
825
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2565
ปิด
2565
53
826
  จิตอาสาวิทยาการจัดการ
20-08-2565
ปิด
2565
20
827
  กิจกรรมพิเศษ*
2565
ปิด
2565
36
828
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2565
ปิด
2565
42
829
  บัณฑิตจิตบริการ
28-08-2564
ปิด
1/2564
11
830
  บัณฑิตจิตบริการ
28-08-2564
ปิด
1/2564
76
831
  บัณฑิตจิตบริการ
24-08-2565
ปิด
2565
100
832
  FMS FRESHY NIGHT
26-08-2565
ปิด
2565
104
833
  FMS FRESHY NIGHT
26-08-2565
ปิด
2565
112
834
  FMS FRESHY NIGHT
26-08-2565
ปิด
2565
188
835
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2563
ปิด
2563
25
836
  บัณฑิตจิตบริการ
2563
ปิด
2563
9
837
  จิตอาสาวิทยาการจัดการ
2564
ปิด
2564
47
838
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2564
ปิด
2564
47
839
  กิจกรรมพิเศษ*
2564
ปิด
2564
99
840
  จิตอาสาวิทยาการจัดการ
28-02-2564
ปิด
2/2563
74
841
  จิตอาสาวิทยาการจัดการ
2565
ปิด
2565
72
842
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
30-11-2564
ปิด
2/2564
115
843
  กิจกรรมพิเศษ*
30-11-2564
ปิด
2/2564
116
844
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
22-12-2564
ปิด
2564
57
845
  จิตอาสาวิทยาการจัดการ
2564
ปิด
2564
24
846
  สัมมนาการเงินและการธนาคาร
30-08-2565
ปิด
2565
59
847
  กิจกรรมพิเศษ*
2564
ปิด
2564
41
848
  อบรมคอมพิวเตอร์ (Excel) กับการใช้งานทางธุรกิจ
01-08-2565
ปิด
2565
62
849
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2564
ปิด
2564
35
850
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
18-08-2565
ปิด
2/2565
67

จำนวน 873 รายการ : 18 หน้า | หน้าแรก << ย้อนกลับ ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) [ 17 ] ( 18 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.