ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 11:16:24
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
151
  กิจกรรมพิเศษ
2564
ปิด
2564
30
152
  Good Bye Senior
2564
ปิด
2564
0
153
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชา
2564
ปิด
2564
19
154
  กีฬาสีระหว่างคณะ
2564
ปิด
2564
1
155
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2564
ปิด
2564
19
156
   Good Bye Senior
2564
ปิด
2564
1
157
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2564
ปิด
2564
19
158
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2564
ปิด
2564
19
159
  กิจกรรมพิเศษ
2564
ปิด
2564
33
160
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2564
ปิด
2564
89
161
  จิตอาสาวิทยาการจัดการ
2564
ปิด
2564
44
162
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2564
ปิด
2564
89
163
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2564
ปิด
2564
89
164
  กิจกรรมพิเศษ
2564
ปิด
2564
90
165
  พบอาจารย์ที่ปรึกษา
2564
ปิด
2564
43
166
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2564
ปิด
2564
17
167
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2564
ปิด
2564
43
168
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2564
ปิด
2564
43
169
  กิจกรรมพิเศษ
2564
ปิด
2564
43
170
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2564
ปิด
2564
71
171
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2564
ปิด
2564
71
172
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2564
ปิด
2564
71
173
  ศึกษาดูงานโปรแกรม
24-01-2564
ปิด
2564
71
174
  กิจกรรมพิเศษ
2564
ปิด
2564
71
175
  แนะแนวการศึกษา
2564
ปิด
2564
13
176
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
2564
ปิด
2564
13
177
  บริการวิชาการโปรแกรม
2564
ปิด
2564
13
178
  ศึกษาดูงาน
2564
ปิด
2564
13
179
  Home room
2563
ปิด
2563
0
180
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชา
2563
ปิด
2563
43
181
  ปฏิบัติการขาย MK Shop
2563
ปิด
2563
0
182
  ปฏิบัติงานขาย Online
2563
ปิด
2563
0
183
  อบรมเตรียมสอบ TOEIC
2563
ปิด
2563
0
184
  กิจกรรมพิเศษ
2563
ปิด
2563
42
185
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2563
ปิด
2563
0
186
  เตรียมความพร้อมรองรับการฝึกงาน
-
ปิด
2563
9
187
  Home room
2563
ปิด
2563
22
188
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2563
ปิด
2563
22
189
  ไหว้ครูโปรแกรม
2563
ปิด
2563
22
190
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2563
ปิด
2563
22
191
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27-07-2562
ปิด
2563
32
192
  กิจกรรมพิเศษ 3
2563
ปิด
2563
32
193
  สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2563
ปิด
2563
32
194
  เตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า
2563
ปิด
2563
22
195
  FMS FRESHY NIGHT
29-11-2563
ปิด
2563
168
196
  FMS FRESHY NIGHT
29-11-2563
ปิด
2563
107
197
  FMS FRESHY NIGHT
29-11-2563
ปิด
2563
120
198
   Good Bye Senior
2563
ปิด
2563
22
199
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
16-12-2563
ปิด
2563
168
200
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
16-12-2563
ปิด
2563
162

จำนวน 873 รายการ : 18 หน้า | หน้าแรก << ย้อนกลับ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) [ 4 ] ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.