ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ


สำหรับผู้ประเมิน ปิด!!!

กรุณาติดต่อ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี